Coronavirus

Nieuw: Beslisboom 'Coronaklachten en thuisblijven'

Deze beslisboom geeft aan wanneer je thuis moet blijven en hoelang. 

Deze pagina is geüpdatet op: 4 november 2020

Deze website is bijgewerkt op basis van de laatste overheidsinformatie. Voor de groene en agrarische sectoren is er geen aanleiding om het protocol van augustus 2020 aan te passen.

Groepsgrootte

Vanuit de overheidsinformatie zou spraakverwarring kunnen ontstaan over toegestane groepsgrootte.

De Rijksoverheid geeft aan dat er algemene uitzonderingen zijn gemaakt (economisch) voor: 

  • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte. 
  • Groepsvorming in het kader van beroep of bedrijf

Stigas zegt hierover het volgende: 
Het maximum van 100 personen is van toepassing op samenkomsten. De werkzaamheden in de agrarische sectoren kunnen niet als samenkomsten worden aangemerkt.

Als zowel binnen als buiten sprake is van groepsvorming (werken in ploegjes) dan wordt hier geen maximum aan verbonden.  Stelregel is wel dat 1,5 meter afstand wordt gehouden zoals in protocol is aangegeven als dat mogelijk is. Het lopen van een ene naar een andere ruimte hoeft geen probleem te zijn als de pauzes zijn gespreid.
 

Coronaprotocol (18 augustus 2020)

Het coronaprotocol is opnieuw aangepast. Nieuw vanaf 18 augustus is:

  • Medewerkers in de agrarische sectoren hebben een cruciaal beroep. Toch blijven zij vanaf 18 augustus thuis als zij klachten hebben.
  • Medewerkers in de agrarische sectoren blijven thuis als een van hun huisgenoten corona heeft.

Op deze laatste maatregel is een uitzondering mogelijk:

  • Heeft een medewerker een huisgenoot met corona, maar heeft de medewerker zelf geen klachten? Dan kan hij misschien toch naar het werk.
  • Dit kan alleen na overleg met de GGD en de bedrijfsarts.

De vertalingen van het protocol in het Engels, Pools en Roemeens volgen binnenkort.

Continuïteitsplan – houd je bedrijf draaiende

Het continuïteitsplan ondersteunt je bij het volgende:

  • hoe je je medewerkers kan beschermen tegen coronabesmetting
  • wat je moet doen als er een besmetting op je bedrijf is
  • en hoe je je bedrijf draaiende houdt bij een eventuele uitbraak

Informatie voor ondernemers en werknemers

Op deze pagina vind je verder praktische informatie zoals:

Checklist corona beschikbaar voor de risico-inventarisatie en evaluatie

De coronachecklist is een aanvulling op de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Met de checklist kunnen bedrijven nagaan of de maatregelen die zij nemen tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Bedrijven die inmiddels gebruik maken van de digitale RIE van Stigas kunnen maatregelen, die uit de checklist naar voren komen, uploaden in het RIE-systeem. Hiermee maken deze onlosmakelijk deel uit van de RIE. Van belang is hierbij de arbeidshygiënische strategie te volgen. Dit betekent dat voorrang gegeven moet worden aan zogenaamde bronmaatregelen, die het besmettingsrisico zoveel mogelijk uitsluiten. Pas als dit niet kan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast. Bekijk rechts op deze pagina de coronachecklist en de bijbehorende handleiding.

Downloads

Protocol voor de agrarische sectoren Download
Coronaprotocol in English Download
Protokól korona (coronaprotocol in Pools) Download
Protocolul privind combaterea coronavirusului (coronaprotocol in Roemeens) Download
Coronachecklist RIE Download
Handleiding coronachecklist RIE Download
Poster maatregelen corona Download
Sectorale knelpuntenanalyse corona Download
Corona - Continuïteitsplan Download

Veilig werken, reizen en wonen nu belangrijker dan ooit

Coronaprotocol voor de agrarische sectoren

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere tijd gaat duren, hebben de Taskforce Arbeid van LTO Nederland*, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen samen met Stigas het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen opgesteld voor de agrarische sectoren. 

 

Social distancing

Tips en goede praktijkvoorbeelden

Lees tips en goede praktijkvoorbeelden uit de sector om veilig te werken tijdens de coronacrisis

Poster coronavirus

Download onze poster met maatregelen over het coronavirus. Deze poster is in zeven verschillende talen beschikbaar. Handig om op te hangen in bijvoorbeeld de bedrijfskantine.

 

Poster coronamaatregelen 15 juni 2020

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Coronavirus - Algemeen

Voor werkgevers

Voor werknemers

Coronavirus - veilig werken

Voor werkgevers

Voor werknemers

Coronavirus - Veilig vervoer

Werkgever/werknemer

Coronavirus - Veilig wonen

Voor werkgevers

Voor werknemers

Coronavirus - Ziek en hersteld

Voor werkgevers

Voor werknemers

Coronavirus - Arbeidsvoorwaardelijk/ (Calamiteiten) verlof

Voor werkgevers

Voor werknemers

Geen vragen en antwoorden gevonden.

Nieuwe inleenkrachten?

Door corona vinden er verschuivingen plaats op de agrarische en groene arbeidsmarkt. Werknemers uit de sierteelt gaan bijvoorbeeld in de groenteteelt aan de slag. Ook werknemers uit andere sectoren stromen in. Gezond en veilig werken is van levensbelang. Nu meer dan ooit.

Lees ook de 'Handreiking ‘werken met nieuwe internationale werknemers’; praktische tips en adviezen' van de Werkgeverslijn.