Hoe maak je een risico-inventarisatie en -evaluatie

Een goed opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) vermindert de kans op ongevallen, gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Werken in jouw bedrijf mensen onder jouw gezag? Dan ben je wettelijk verplicht een RIE te hebben.

Hier lees je meer over wat een RIE is.

Hoe maak je de inventarisatie

Door de vragen in het systeem te beantwoorden, inventariseer je welke risico’s in jouw bedrijf aanwezig zijn en of er voldoende preventieve maatregelen zijn genomen. Indien wenselijk kun je in het opmerkingenveld bij elke vraag een toelichting op het antwoord geven. De inventarisatie is opgebouwd uit modules. Voorafgaand aan de inventarisatie kun je modules die niet voor jouw bedrijf van toepassing zijn, uitschakelen. Weet je niet zeker of iets een risico is? Laat dan voor dat onderwerp een verdiepend onderzoek uitvoeren. Wij adviseren je deze aanvullende inventarisatie-verplichting op te nemen als apart actiepunt in jouw plan van aanpak. Mis je risico’s? Dan heb je de mogelijkheid extra risico’s toe te voegen. De geïnventariseerde risico’s met de daarbij behorende risicoklasse en voorgestelde adviezen komen automatisch in het plan van aanpak.

Benieuwd naar de kosten? Hier vind je de kosten voor een Risico Inventarisatie en Evaluatie bij Stigas.

Hoe maak je een plan van aanpak

In het plan van aanpak geef je aan welke acties je neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, binnen welke termijn deze worden uitgevoerd en wie binnen jouw organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Het is ook mogelijk eigen actiepunten toe te voegen. Bij het nemen van acties is het verplicht de arbeidshygiënische strategie, zover dit redelijkerwijs mogelijk is, te volgen. Dit betekent dat je een arbeidsrisico eerst bij de bron aanpakt, dan nadenkt over het verlagen van de overdracht van het risico en daarna pas medewerkers gaat beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen. Standaard is aan elk geïnventariseerd risico een risicoklasse gekoppeld. In overleg met je medewerkers of toetser van de RIE kun je als dit wenselijk is, gemotiveerd van deze risicoklasse afwijken. De hoogste risico’s moeten als eerste worden opgelost. Ook kunnen relevante documenten in het plan van aanpak worden toegevoegd. Bijvoorbeeld keuringsrapporten en instructievoorschriften. Vervolgens kun je actief aan de slag met de verbetering van de arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf.

Ben je nog niet toegekomen aan het oplossen van een actiepunt, dan krijg je voor de einddatum een herinnering via email. Wanneer een openstaande actie is uitgevoerd kan deze worden afgemeld als gereed. Wil je een actie evalueren? Neem dan ook die als actiepunt op.

Hoe maak je een eindrapport

Wanneer alle onderdelen in de RIE zijn ingevuld kun je op basis van thema of prioriteit een eindrapport opmaken. In het systeem kunnen meerdere afdelingen of vestigingen worden gedefinieerd. Hiermee kan elke afzonderlijke afdeling of vestiging een eigen RIE opstellen.  

Hier kun je lezen hoe vaak je een RIE moet doen.

Moet de RIE worden getoetst

Het opstellen van de RIE, het plan van aanpak en zo nodig een functie RIE is een taak van de preventiemedewerker. In kleine bedrijven, minder dan 25 medewerkers - hierbij tellen ook uitzendkrachten en stagiaires mee -, is vaak de preventiemedewerker de werkgever zelf. Bij meer dan 25 medewerkers moet je als bedrijf ten minste één medewerker aanwijzen die de taken van de  preventiemedewerker verzorgt. Het is wettelijk verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben.

Op dit moment moet deze RIE nog getoetst worden. Stigas werkt in overleg met sociale partners aan het erkennen van de RIE. Zodra deze RIE erkend is, hoeven bedrijven met minder dan 25 werknemers de RIE niet meer te laten toetsen. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zijn verplicht hun RIE te laten toetsen. Ook als het voor jou niet verplicht is, is het aan te bevelen je RIE door een preventieadviseur van Stigas te laten toetsen. De adviseur ziet dingen waar je mogelijk niet gelijk aan denkt en/of kent andere oplossingen die beter of efficiënter kunnen zijn. Je kunt de preventieadviseur van Stigas voor een gunstig tarief inschakelen.

Doe de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Met de RIE van Stigas breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op je bedrijf in kaart. En je geeft aan wat je gaat doen om ze onder controle te krijgen. Een goed opgestelde RIE helpt ongelukken te voorkomen.