Hoe vaak een risico-inventarisatie en -evaluatie?

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is een terugkerende toetsing van de bedrijfsveiligheid. Wat een RIE precies is leest u hier. Hoe vaak hij uitgevoerd moet worden is een vraag die vaak gesteld wordt. 

  • Wat zegt de wet?
  • Wat zegt de praktijk? 

Wat zegt de wet?

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is wettelijk vastgelegd. Het staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Dit staat erover in de wet:

“…De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven…”.

Dit artikel is breed te interpreteren. Duidelijk is wel dat de wet zich focust op de situatie en niet op een vast aantal jaren voordat de risico-inventarisatie en -evaluatie vernieuwd moet worden. Het is dus in ieder geval aan te raden een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te (laten) voeren als er grote wijzigingen plaatsvinden in het bedrijf.

Wat zegt de praktijk?

Wij adviseren om iedere 3 jaar de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) te vernieuwen. Hier lees je alles over of een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor jouw bedrijf verplicht is.

Mochten zich grote wijzigingen voordoen, dan eerder dan 3 jaar.

Het is niet zo dat wanneer er geen grote wijzigingen zijn, de risico-inventarisatie en -evaluatie niet vernieuwd hoeft te worden. De Inspectie SZW beschouwt een risico-inventarisatie en -evaluatie namelijk niet meer actueel als deze ouder is dan 4 jaar.

Als je de risico-inventarisatie en -evaluatie iedere drie jaar actualiseert, ben je dus verzekerd van een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie uitvoeren? 

De Risico Inventarisatie Evaluatie van Stigas is specifiek voor de agrarische en groene sector.

De RIE van Stigas is gratis voor bedrijven die zijn aangesloten bij Colland en de RIE zelf uitvoeren. Je betaalt alleen als je begeleiding wilt of als je de RIE wilt laten toetsen. Het tarief is dan sterk gereduceerd. 

Hier lees je alles over de kosten voor een Risico Inventarisatie en Evaluatie bij Stigas.

Doe de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Met de RIE van Stigas breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op je bedrijf in kaart. En je geeft aan wat je gaat doen om ze onder controle te krijgen. Een goed opgestelde RIE helpt ongelukken te voorkomen.