Taken en verplichtingen Casemanager

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is iedere werkgever verplicht de rol van Casemanager in te (laten) vullen.

Deze heeft tot taak:

  • Bewaken van de termijnen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter;
  • (Laten) onderzoeken van interne en externe re-integratiemogelijkheden;
  • Bewaken of het Plan van aanpak wordt uitgevoerd;
  • Ondersteunen van de verzuimbegeleiding door de werkgever.

Verzuimmanagement compleet:

In het pakket Verzuimmanagement Compleet heeft Sazas deze Casemanagementrol voor u ingevuld.