Taken en verplichtingen Casemanager

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter is iedere werkgever verplicht de rol van Casemanager in te (laten) vullen.

Deze heeft tot taak:

  • Bewaken van de termijnen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
  • (Laten) onderzoeken van interne en externe re-integratiemogelijkheden.
  • Bewaken of het Plan van aanpak wordt uitgevoerd.
  • Ondersteunen van de verzuimbegeleiding door de werkgever.

Grip op Verzuim compleet:

In het pakket Grip op Verzuim Compleet heeft Stigas deze casemanagementrol voor je ingevuld. Het casemanagement is één van de kerntaken van de re-integratieadviseur!