Re-integratie gericht op werk bij een ander bedrijf

Tim van der Meer
Tim van der Meer
Manager Verzuim
Re-integratie tweede spoor

Wordt je medewerker ziek? Dan ben je als werkgever vanaf dag één verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Dit duurt twee jaar. Na deze periode beoordeelt het UWV of je er als werkgever alles aan gedaan hebt om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Is de conclusie dat dit niet zo is? Dan kun je als werkgever een loonsanctie krijgen. 

Wist je dat ongeveer één op de tien re-integratieverslagen als onvoldoende wordt beoordeeld en leidt tot een loonsanctie? In deze blogserie behandelen we de drie meest voorkomende redenen voor een loonsanctie:

 1. Het Re-integratieverslag is niet compleet, de zogenoemde administratieve sanctie.
 2. Eerste spoor: de mogelijkheden terug te keren binnen het eigen bedrijf zijn onvoldoende onderzocht of benut.
 3. Tweede spoor: de mogelijkheden om passend werk te vinden bij een ander bedrijf zijn onvoldoende onderzocht of benut. 

In de vorige blogs beschreven we wat een loonsanctie precies is en hoe je een loonsanctie kunt voorkomen door het re-integratieverslag op orde te hebben en de re-integratiemogelijkheden binnen je bedrijf goed te onderzoeken en vast te leggen. 

In deze blog gaan we in op reden 3 voor een loonsanctie: het onvoldoende onderzoeken van re-integratiemogelijkheden bij een ándere werkgever. Wist je dat ongeveer 25% van de loonsancties wordt opgelegd om deze reden? 

Als het niet lukt om geschikt werk te vinden voor je zieke medewerker binnen je eigen bedrijf, dan zal de medewerker op zoek moeten naar geschikt werk bij een ándere werkgever (zogenaamd tweede spoor). Om hierbij geen kansen te missen en een loonsanctie te voorkomen is het belangrijk om de volgende punten goed in de gaten te houden:

Start op tijd met een re-integratietraject tweede spoor

 • Start met een re-integratietraject tweede spoor zodra duidelijk is dat structurele terugkeer in het eigen bedrijf niet meer mogelijk is. Dit kan dus al na een paar weken of maanden zijn. Langer wachten is dan zinloos en kan leiden tot een loonsanctie. 
 • Start uiterlijk bij één jaar ziekte met een re-integratietraject tweede spoor, ook als er nog een mogelijkheid is dat de medewerker terug gaat keren. 
 • Dit traject kan alleen achterwege blijven als er binnen 3 maanden na één jaar ziekte concreet uitzicht is op structurele werkhervatting in het eigen bedrijf. Ook is het niet nodig om dit traject in te zetten als de medewerker door zijn gezondheid geen of bijna geen mogelijkheden heeft om werkzaamheden te verrichten.
 • Schakel een arbeidsdeskundige in om te beoordelen of de inzet van een re-integratietraject tweede spoor nodig is en wat hierin geschikte zoekrichtingen zijn.
 • Het starten van een re-integratietraject tweede spoor betekent niet dat onderzoek naar terugkeer bij het eigen bedrijf kan worden gestaakt. Alle mogelijkheden moet blijvend onderzocht worden zolang de werknemer in dienst is. Zo kan een verbetering in gezondheid of een verandering in de organisatie weer leiden tot nieuwe mogelijkheden in het eigen bedrijf. 

Zorg voor de juiste begeleiding van je medewerker

 • Schakel een re-integratiespecialist of -bureau in die de medewerker helpt bij het vinden van geschikt werk bij een ander bedrijf. Zij kunnen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor de medewerker goed in kaart brengen en de ondersteuning bieden in het proces van solliciteren. Hierdoor verklein je de kans op een loonsanctie omdat het re-integratiebureau weet wat het UWV verwacht van een dergelijk traject.
 • Ook al schakel je een re-integratiebureau in, je blijft als werkgever verantwoordelijk voor de geboden begeleiding. Dit betekent dus dat je als werkgever een loonsanctie opgelegd kan krijgen als het re-integratietraject als onvoldoende wordt beoordeeld door het UWV. Zorg er daarom voor dat je regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang in het traject, zodat je kunt bijsturen waar nodig.
 • Een goed re-integratietraject tweede spoor moet bestaan uit de volgende onderdelen:
  • Re-integratieplan: plan van aanpak
  • Persoonsprofiel: uitgangssituatie
  • Zoekprofiel: einddoel
  • Rapportagemomenten: verantwoording van alle ondernomen activiteiten
 • Verandert de gezondheid van de medewerker? Zorg er dan voor dat de bedrijfsarts duidelijk aangeeft wat de werknemer wel en niet aan kan en informeer het re-integratiebureau hierover. Wellicht dat het zoekprofiel moet worden aangepast.

Volgende blog: wat doe je als je medewerker niet mee werkt? 
Je weet nu wat er van je verwacht wordt als werkgever en wat je kunt doen om een loonsanctie te voorkomen. Maar wat doe je als de medewerker hier anders over denkt of niet meewerkt? Lees hierover in onze volgende blog!

Wil je alvast meer weten? Neem dan gerust contact op.
Tim van der Meer
Manager Verzuim
085 – 044 07 00, optie 2
mail: info@stigas.nl