Top 3 meest voorkomende redenen voor een loonsanctie: onvoldoende onderzoek naar passend werk bij een ander bedrijf

Tim van der Meer
Tim van der Meer
Manager Verzuim
Re-integratie tweede spoor

Als een medewerker ziek wordt, ben je als werkgever twee jaar verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Na deze periode beoordeelt het UWV of je voldoende hebt gedaan om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Zo niet, dan kan er een loonsanctie volgen. Wist je dat bij één op de tien ziektegevallen een loonsanctie wordt opgelegd? Ongeveer 25% hiervan komt doordat werkgevers onvoldoende hebben gedaan om de medewerker in een ander bedrijf te laten re-integreren, het zogenaamde 'tweede spoor'.

Wat is re-integratie tweede spoor? 

Als het niet lukt om geschikt werk te vinden voor je zieke medewerker in je eigen bedrijf, dan moet de medewerker op zoek naar geschikt werk bij een andere werkgever. Dit heet het ‘tweede spoor’. Om de kans van slagen te vergroten én een loonsanctie te voorkomen is het belangrijk de volgende punten goed in de gaten te houden.

Hoe zorg je dat het goed verloopt?

1. Start op tijd

 • Begin met een re-integratietraject tweede spoor zodra duidelijk is dat terugkeer in het eigen bedrijf niet mogelijk is. Dit kan al na enkele weken of maanden.
 • Start uiterlijk bij één jaar ziekte, ook als er nog mogelijkheden lijken te zijn binnen het eigen bedrijf.
 • Re-integratie tweede spoor is niet nodig als er binnen 15 maanden ziekte concreet uitzicht is op werkhervatting in het eigen bedrijf of als de medewerker door zijn gezondheid geen werk kan verrichten.
 • Schakel een arbeidsdeskundige in om te beoordelen of een re-integratietraject tweede spoor nodig is en welke zoekrichtingen geschikt zijn.
 • Blijf ook tijdens het tweede spoor de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf onderzoeken.

2. Zorg voor de juiste begeleiding

 • Schakel een re-integratiespecialist of -bureau in om de medewerker te helpen bij het vinden van geschikt werk bij een ander bedrijf.
 • Je blijft als werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding. Houd regelmatig contact met het re-integratiebureau om de voortgang te volgen en eventueel bij te sturen.

3. Check of je de essentiële onderdelen hebt van een goed re-integratietraject tweede spoor

 • Re-integratieplan: een plan van aanpak
 • Persoonsprofiel: de uitgangssituatie
 • Zoekprofiel: het einddoel
 • Rapportagemomenten: verantwoording van alle ondernomen activiteiten
 • Let op: Bij verandering in de gezondheid van de medewerker moet de bedrijfsarts duidelijk aangeven wat de werknemer wel en niet kan. Informeer het re-integratiebureau hierover, zodat het zoekprofiel kan worden aangepast.

Dit is de laatste blog van Tim van der Meer over de drie meest voorkomende redenen voor een loonsanctie. Lees ook zijn vorige blogs terug.
1. De administratieve sanctie
2. Onvoldoende re-integratie binnen het eigen bedrijf

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.
Tim van der Meer
Manager Verzuim
085 – 044 07 00, optie 2
mail: info@stigas.nl