De top 3 meest voorkomende redenen voor een loonsanctie Vandaag: onvoldoende re-integratie binnen het eigen bedrijf

Tim van der Meer
Tim van der Meer
Manager Verzuim
bloembollen

Wordt je medewerker ziek? Dan ben je als werkgever vanaf dag één meteen verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Dit duurt twee jaar. Na deze periode beoordeelt het UWV of je er als werkgever alles aan gedaan hebt om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Is de conclusie dat dit niet zo is? Dan kun je als werkgever een loonsanctie krijgen. 

Wist je dat werkgevers bij één op de tien ziektegevallen te maken krijgen met een loonsanctie? In deze blogserie behandelen we de drie meest voorkomende redenen voor een loonsanctie:

  1. Het Re-integratieverslag is niet compleet; de zogenoemde administratieve sanctie.
  2. Eerste spoor: de mogelijkheden terug te keren in werk binnen het eigen bedrijf zijn onvoldoende onderzocht of benut.
  3. Tweede spoor: de mogelijkheden om passend werk te vinden bij een ander bedrijf zijn onvoldoende onderzocht of benut. 

In mijn vorige blog beschreef ik wat een loonsanctie precies is en hoe je een zogenaamde ‘administratieve sanctie’ kan voorkomen door het re-integratieverslag op tijd en compleet aan te leveren. In deze blog ga ik in op punt 2. de re-integratie inspanningen in het eerste spoor. Wist je dat 36% van de loonsancties wordt opgelegd omdat onvoldoende gedaan is om de werknemer in het eigen bedrijf te laten re-integreren? Om hierbij geen kansen te missen en een loonsanctie te voorkomen is het belangrijk dat je de mogelijkheden in deze stappen verkent:

  1. Terugkeer in het eigen werk
  2. Terugkeer in aangepast eigen werk
  3. Terugkeer in (aangepast) ander werk in het bedrijf

1.    Terugkeer in het eigen werk

Als eerste probeer je met je werknemer de juiste stappen te zetten om weer volledig terug te keren in het oorspronkelijke werk. Blijf regelmatig met elkaar in gesprek en maak samen een plan van aanpak om stapsgewijs weer terug te keren. Hierbij hou je natuurlijk rekening met de beperkingen van je werknemer en vraag je hierover advies aan de bedrijfsarts. Je blijft dit voortdurend onderzoeken met elkaar.

2.    Terugkeer in aangepast eigen werk

Als het niet lukt om weer volledig terug te keren in het eigen werk, onderzoek je hoe je het werk zo goed mogelijk kunt aanpassen aan de mogelijkheden van je werknemer. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van werktijden of het takenpakket, maar ook een aanpassing op de werkplek. Een aanpassing kan tijdelijk zijn voor de duur van het re-integratieproces, maar kan ook structureel zijn. 
Tip: schakel een arbeidsdeskundige of werkplekadviseur van Stigas in om mogelijkheden voor aanpassingen in het werk te onderzoeken. 

3.    Terugkeer in (aangepast) ander werk in het bedrijf

Als terugkeer in (aangepast) eigen werk niet lukt, gaat de werkgever in het eigen bedrijf op zoek naar ander werk. Hierbij wordt gekeken welke functies of taken passen bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer, maar uiteraard ook bij zijn kennis en vaardigheden. Ook moet worden onderzocht of ander werk passend gemaakt kan worden door aanpassingen in het werk of de werkplek, maar ook door bijvoorbeeld een korte training of scholing te volgen. Van zowel werkgever als werknemer wordt hier de nodige creativiteit en flexibiliteit verwacht. Werkgever moet actief de mogelijkheden verkennen en bespreken met zijn werknemer. De werknemer moet een positieve, actieve houding tonen en kan niet zomaar een aanbod van passend werk afslaan. 

--> Tip: schakel een arbeidsdeskundige van Stigas in om gedegen onderzoek te doen naar re-integratiemogelijkheden en te adviseren over het plan van aanpak. Doe dit zodra blijkt dat terugkeer naar eigen werk lastig is of uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar. Het UWV verwacht namelijk dat tegen die tijd alle mogelijkheden in kaart zijn gebracht. 

Volgende blog: re-integratie inspanningen in het tweede spoor 

Als er geen goede mogelijkheden zijn om je werknemer binnen het eigen bedrijf te re-integreren zal ook een traject moeten worden opgestart om de mogelijkheden van passend werk bij een ander bedrijf te onderzoeken. Ook hierbij is het belangrijk dat je weet wat er van je wordt verwacht, zodat je een loonsanctie voorkomt als het je werknemer onverhoopt niet gelukt is om weer volledig aan het werk te zijn en de aanvraag van een WIA uitkering nodig is. In mijn volgende blog in mei ga ik dieper in op het tweede spoor!

Meer weten?

Wil je alvast meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.
Tim van der Meer
Manager Verzuim
085 – 044 07 00, optie 2
mail: info@stigas.nl