De top 3 meest voorkomende redenen voor een loonsanctie Vandaag: onvoldoende re-integratie binnen het eigen bedrijf

Tim van der Meer
Tim van der Meer
Manager Verzuim
bloembollen

Is je medewerker ziek? Dan ben je als werkgever vanaf dag één meteen verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Dit duurt twee jaar. Na deze periode beoordeelt het UWV of je er als werkgever alles aan gedaan hebt om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Is de conclusie dat dit niet zo is? Dan kun je als werkgever een loonsanctie krijgen. 

Wist je dat werkgevers bij één op de tien ziektegevallen te maken krijgen met een loonsanctie? En wist je dat ruim een derde van de loonsancties wordt opgelegd omdat onvoldoende gedaan is om de werknemer in het eigen bedrijf te laten re-integreren, het zogeheten 'eerste spoor'?

Voorkom een loonsanctie: verken de mogelijkheden in je eigen bedrijf

Om een loonsanctie te voorkomen is het belangrijk dat je onderstaande mogelijkheden - stap voor stap - verkent: terugkeer naar het eigen werk, terugkeer naar aangepast eigen werk, terugkeer naar (aangepast) ander werk in het bedrijf.

1.    Terugkeer in het eigen werk

Als eerste probeer je samen met je medewerker stappen te zetten om weer volledig terug te keren naar zijn of haar oorspronkelijke werk. Blijf met elkaar in gesprek en maak samen een plan van aanpak om stapsgewijs weer aan het werk te gaan. Hierbij houd je natuurlijk rekening met de beperkingen van je medewerker én je vraagt advies aan de bedrijfsarts. 

2.    Terugkeer in aangepast eigen werk

Als het je werknemer niet lukt om weer volledig terug te keren naar zijn of haar eigen werk, onderzoek je hoe je het werk kunt aanpassen aan wat hij of zij wel kan. Bijvoorbeeld door de  werktijden of het takenpakket aan te passen. Maar ook een aanpassing van de werkplek is een optie. Een aanpassing kan tijdelijk zijn of structureel. 

Tip: schakel een arbeidsdeskundige of werkplekadviseur van Stigas in om de mogelijkheden te onderzoeken. 

3.    Terugkeer in (aangepast) ander werk in het bedrijf

Als terugkeer naar (aangepast) eigen werk niet lukt, ga je in je bedrijf op zoek naar ander werk voor je zieke medewerker. Onderzoek welke functies of taken bij zijn of haar mogelijkheden, kennis en vaardigheden passen. Onderzoek ook of ander werk passend gemaakt kan worden. Door aanpassing van het werk of de werkplek bijvoorbeeld, of door een korte training of scholing. Van jou als werkgever en van je medewerker wordt de nodige creativiteit en flexibiliteit verwacht. Jij moet actief de mogelijkheden verkennen en met je medewerker bespreken. Je medewerker moet een positieve, actieve houding tonen en kan een aanbod van passend werk niet zomaar afslaan. 

--> Tip: schakel een arbeidsdeskundige van Stigas in om gedegen onderzoek te doen naar re-integratiemogelijkheden en te adviseren over het plan van aanpak. Doe dit zodra blijkt dat terugkeer naar eigen werk lastig is of uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar. UWV verwacht namelijk dat tegen die tijd alle mogelijkheden in kaart zijn gebracht. 

Volgende blog: re-integratie inspanningen bij een andere werkgever (het 'tweede spoor') 

Als er geen mogelijkheden zijn om je werknemer binnen je eigen bedrijf te re-integreren, moet je een traject opstarten waarin je de mogelijkheden van passend werk bij een ander bedrijf onderzoekt. Ook dan is het belangrijk dat je weet wat er van je wordt verwacht, zodat je een loonsanctie voorkomt. In mijn volgende blog ga ik dieper in op dit tweede spoor. 

Volgende blog: Re-integratie gericht op werk bij een ander bedrijf (tweede spoor) 
Lees ook mijn eerste blog terug: De administratieve sanctie 

Meer weten?

Wil je alvast meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.
Tim van der Meer
Manager Verzuim
085 – 044 07 00, optie 2
mail: info@stigas.nl