Bescherm bewust

Werkt jouw bedrijf met gewasbeschermingsmiddelen? Gebruik ze veilig. Want onveilig gebruik brengt de gezondheid van jou, je medewerkers en je collega’s in gevaar. Denk aan allergieën en irritaties, maar ook aan ernstigere gezondheidseffecten op lever of nieren, tumoren en onvruchtbaarheid.  Als je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, voorkom je deze effecten. 

CMR-stoffen

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen kankerverwekkende en/of mutagene en/of reproductietoxische eigenschappen (‘CMR stoffen’) hebben:

• C: carcinogeen: kan kanker veroorzaken

• M: mutageen: kan het DNA beschadigen en erfelijke veranderingen veroorzaken

• R: reproductietoxisch: stoffen die een nadelige invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, maar ook schade kunnen veroorzaken tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind en bijvoorbeeld kunnen leiden tot aangeboren afwijkingen.

Vanuit Arbowetgeving moet in eerste instantie gezocht worden naar alternatieven voor deze middelen. Als er aantoonbaar echt geen alternatief is kan je CM middelen toepassen. Daarnaast moeten gegevens worden vastgelegd (zie onderstaande registratie) over wie met deze middelen werkt. Werknemers hebben recht op inzage in een afschrift van de gegevens die over hen zijn opgenomen.

Stigas ontvangt van het Ctgb tweemaal per jaar een overzicht van gewasbeschermingsmiddelen met CMR-eigenschappen.

Bekijk hier het overzicht

Voor registratie van CMR-stoffen kan je onderstaande registratie gebruiken.

Bekijk registratie

 

Wat betekent Bescherm bewust voor jou?

In de glastuinbouw

In de kwekerij

In de bloembollen

In groen grond en infra

Belangrijkste vuistregels

Voor jou als ondernemer

Waar moet je op letten als ondernemer als je werkt met gewasbeschermingsmiddelen?

Bekijk vuistregels

Voor jou als toepasser

Waar moet je op letten als je met gewasbeschermingsmiddelen gaat werken?

Bekijk vuistregels

Voor jou als medewerker

Waar moet je op letten als je gaat werken in een behandeld gewas?

Bekijk vuistregels

Voorlichtingen

Voorlichting Bescherm bewust voor toepassers

Download powerpoint

Voorlichting Bescherm bewust voor medewerkers