Verzuimbegeleiding door Stigas

Als je medewerker ziek wordt, is dat vervelend. In de eerste plaats voor de medewerker zelf. Maar ook voor jou: er valt een gat dat jemoet opvullen. En je bent verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon. Je wilt het liefst dat jouw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan gaan. Uiteraard wel op een verantwoorde manier. Want met een terugval is niemand gebaat. Slimme ondernemers in agrarisch en groen, en bedrijven die hiermee verwant zijn, voeren samen met Stigas de regie over hun verzuimbegeleiding.

De voordelen van verzuimbegeleiding door Stigas

 • Onze artsen en re-integratieadviseurs kennen de agrarische en groene sectoren. Ze zijn daardoor bij uitstek geschikt om uw zieke medewerker te begeleiden.
 • Je bent ervan verzekerd dat u voldoet aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet inclusief het basiscontract Arbodienst. Als je medewerker langer ziek is, treedt de re-integratieadviseur van Stigas op als casemanager. Hij houdt de termijnen strak in de gaten en zorgt ervoor dat de verslaglegging op orde is.
 • Stigas doet er alles aan om je medewerker snel en op een gezonde manier weer (gedeeltelijk) aan het werk te helpen. We kennen de risico’s in de sector en stemmen onze aanpak daarop af. Uiteraard in overleg met jou en jouw medewerker. Daar profiteert het hele bedrijf van, ook de mensen die niet ziek zijn.
 • Onze artsen en re-integratieadviseurs werken nauw met elkaar samen in een klantteam, dat speciaal voor jou staat opgesteld. Zo ben je ervan verzekerd dat preventiezorg en verzuimbegeleiding optimaal op elkaar zijn afgestemd. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we als geen ander de risico’s op verzuim onderkennen en daar tijdig op in kunnen spelen.
 
 

Hoe werkt dat in de praktijk?

In de praktijk werkt het als volgt:

 1. Je meldt je medewerker ziek. Binnen twee dagen wordt je gebeld door de Verzuimdesk. Je bespreekt samen wat de beste eerste actie richting de medewerker is.
 2. Als het verzuim langer duurt, plannen we een werkhervattingsgesprek met de re-integratieadviseur of de bedrijfsarts.
 3. Als je medewerker zes weken ziek is, stellen we, in overleg met jou en jouw medewerker, de probleemanalyse en een voorstel voor een plan van aanpak op. Dit zijn verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Als dit plan akkoord is, is er elke zes weken een evaluatie met jou en jouw medewerker. We doen er alles aan om jouw medewerker weer (gedeeltelijk) aan het werk te helpen. Mocht jouw medewerker, ondanks alle inspanningen, een jaar ziek zijn, dan stellen we de eerstejaarsevaluatie op. Als jouw medewerker twee jaar ziek is, verzorgen we het re-integratieverslag dat nodig is voor de aanvraag van een WIA-uitkering.
 4. We brengen jouw medewerker in contact met partijen die hem kunnen ondersteunen om weer aan het werk te gaan. Als voor een goede terugkeer de werkplek moet worden aangepast, doen we een werkplekonderzoek. Als jouw medewerker blijvende beperkingen houdt voor zijn werk,  voeren we een arbeidsdeskundig onderzoek uit en zonodig begeleiden we hem naar ander werk (spoor 2-traject).  
 5. Jouw medewerker heeft de gelegenheid om zonder extra kosten het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken.
 6. Jouw bedrijfsarts of re-integratieadviseur kan de werkplek van uw medewerker bezoeken, als daartoe aanleiding is.
 7. Jouw medewerker heeft na overleg met de eigen bedrijfsarts de mogelijkheid voor een second opinion door een bedrijfsarts van de BKV Groep B.V.
 8. Is jouw medewerker ziek door toedoen van een ander, bijvoorbeeld door een ongeval, dan verhaalt Stigas de schade op die ander. Ook het salaris dat je tijdens de eigen risicoperiode zelf hebt betaald, verhalen we voor je.
 9. Op onze dienstverlening is de klachtenregeling van Stigas van toepassing.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 119,00 per medewerker per jaar.
Bij meer dan 50 medewerkers zijn de kosten € 109,00 per medewerker per jaar

Verzuimbegeleiding door Stigas

€ 119,- per medewerker per jaar
€ 109,- per medewerker bij meer dan 50 medewerkers

Direct aanmelden

Waarom Stigas

 • Sectorspecifiek
 • Gewaardeerd met een 8+
 • 7500 bedrijven gingen je voor