Verzuimbegeleiding door Stigas

Als uw medewerker ziek wordt, is dat vervelend. In de eerste plaats voor uw medewerker zelf. Maar ook voor u: er valt een gat dat u moet opvullen. En u bent verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon. U wilt het liefst dat uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan gaan. Uiteraard wel op een verantwoorde manier. Want met een terugval is niemand gebaat. Slimme ondernemers in agrarisch en groen, en bedrijven die hiermee verwant zijn, voeren samen met Stigas de regie over hun verzuimbegeleiding.

De voordelen van verzuimbegeleiding door Stigas

 • Onze artsen en re-integratieadviseurs kennen de agrarische en groene sectoren. Ze zijn daardoor bij uitstek geschikt om uw zieke medewerker te begeleiden.
 • U bent ervan verzekerd dat u voldoet aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet. Als uw medewerker langer ziek is, treedt de re-integratieadviseur van Stigas op als casemanager. Hij houdt de termijnen strak in de gaten en zorgt ervoor dat de verslaglegging op orde is.
 • Stigas doet er alles aan om uw medewerker zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk te helpen. We kennen de risico’s in de sector en stemmen onze aanpak daarop af. Uiteraard in overleg met u en uw medewerker. Daar profiteert uw hele bedrijf van, ook de mensen die niet ziek zijn.
 • Onze artsen en re-integratieadviseurs werken nauw met elkaar samen in een klantteam, dat speciaal voor u staat opgesteld. Zo bent u ervan verzekerd dat preventiezorg en verzuimbegeleiding optimaal op elkaar zijn afgestemd. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we als geen ander de risico’s op verzuim onderkennen en daar tijdig op in kunnen spelen.

Hoe werkt dat in de praktijk?

In de praktijk werkt het als volgt:

 1. U meldt uw medewerker ziek. Binnen twee dagen wordt u gebeld door de Verzuimdesk. U bespreekt samen wat de beste eerste actie richting de medewerker is.
 2. Als het verzuim langer duurt, plannen we een werkhervattingsgesprek met de re-integratieadviseur of de bedrijfsarts.
 3. Als uw medewerker zes weken ziek is, stellen we, in overleg met u en uw medewerker, de probleemanalyse en een voorstel voor een plan van aanpak op. Dit zijn verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Als dit plan akkoord is, is er elke zes weken een evaluatie met u en uw medewerker. We doen er alles aan om uw medewerker weer (gedeeltelijk) aan het werk te helpen. Mocht uw medewerker, ondanks alle inspanningen, een jaar ziek zijn, dan stellen we de eerstejaarsevaluatie op. Als uw medewerker twee jaar ziek is, verzorgen we het re-integratieverslag dat nodig is voor de aanvraag van een WIA-uitkering.
 4. We brengen uw medewerker in contact met partijen die hem kunnen ondersteunen om weer aan het werk te gaan. Als voor een goede terugkeer de werkplek moet worden aangepast, doen we een werkplekonderzoek. Als uw medewerker niet in zijn huidige functie kan terugkeren, voeren we een arbeidsdeskundig onderzoek uit.
 5. Uw medewerker heeft de gelegenheid om zonder extra kosten het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken.
 6. Uw bedrijfsarts of re-integratieadviseur kan de werkplek van uw medewerker bezoeken, als daartoe aanleiding is.
 7. Uw medewerker heeft na overleg met de eigen bedrijfsarts de mogelijkheid voor een second opinion door een bedrijfsarts van de BKV Groep B.V.
 8. Is uw medewerker ziek door toedoen van een ander, bijvoorbeeld door een ongeval, dan verhaalt Stigas de schade op die ander. Ook het salaris dat u tijdens de eigen risicoperiode zelf heeft betaald, verhalen we voor u.
 9. Op onze dienstverlening is de klachtenregeling van Stigas van toepassing, te vinden op www.stigas.nl.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 119,00 per medewerker per jaar.
Bij meer dan 50 medewerkers zijn de kosten € 109,00 per medewerker per jaar

Verzuimbegeleiding door Stigas

€ 119,- per medewerker per jaar
€ 109,- per medewerker bij meer dan 50 medewerkers

Direct aanmelden

Waarom Stigas

 • Sectorspecifiek
 • Gewaardeerd met een 8+
 • 7500 bedrijven gingen je voor