2 november - Dag van de BHV

BHV verbandtrommel

De impact van het coronavirus is groot. Ook de BHV’ers merken daar de gevolgen van. Wat gebruikelijk was bij een calamiteit, is opeens een risico geworden en richtlijnen bij hulpverlening worden telkens aangescherpt. Dit vraagt van bedrijfshulpverleners om van tevoren goed na te denken over hun inzet. Want ook in tijden van corona zetten de BHV’ers zich belangeloos in, ten behoeve van de ander. Daarom zetten wij hen op 2 november tijdens de ‘Dag van de BHV’ in het zonnetje.

Dag van de BHV

Voor het 9e jaar op rij vraagt de stichting Dag van de BHV op de eerste maandag van november speciale aandacht en waardering voor de inzet van de circa 500.000 bedrijfshulpverleners in Nederland. Deze BHV’er die zich -óók in tijden van corona- niet inzet voor zichzelf, maar juist voor de ander. Dé dag waarop bedrijven en organisaties door heel Nederland hun BHV’ers in het zonnetje te zetten en niet-BHV’ers te laten merken hoe belangrijk BHV is. Sleutelwoorden zijn: besef, waardering en support.

Wat kun je als werkgever doen?

Uiteraard kun je vandaag jouw BHV’ers bedanken. Gewoon door eens extra waardering uit te spreken. Maar ook door hen te vragen of ze zich zeker voelen of juist twijfels hebben over hun inzet in deze tijd van corona. 

Hoe kan Stigas helpen?

Stigas verzorgt BHV-cursussen die zijn afgestemd op jouw sector. Ze gaan in op de meest voorkomende risico’s in jouw sector, met veel voorbeelden uit de praktijk. Stigas verzorgt zowel de cursus BHV als de herhalingscursus. 

Uiteraard volgen wij altijd de laatste coronarichtlijnen en –maatregelen van de overheid op en zijn de cursussen coronaproof gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • ruime afstand op de werkvloer
  • wondverzorging: oefenen op losse ledenmaten 
  • reanimatie: wel de techniek maar geen toepassing in beademing

Heb je als werkgever of werknemer vragen over het verlenen van bedrijfshulpverlening in coronatijd? Dan kun je jouw vragen ook bespreken met onze preventieadviseurs. 

Voor meer informatie

  • Bekijk onze cursussen BHV
  • Voor vragen over bedrijfshulpverlening in coronatijd: stuur een mail naar onze Servicedesk via info@stigas.nl. Vermeld hierin jouw postcode en telefoonnummer. Jouw adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met jou op. 

Ik ben BHV’er, wat kan ik doen en waar moet ik rekening mee houden?

Gezien het almaar stijgende aantal besmettingen met het coronavirus is besloten voorlopig alle slachtoffers met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijnen, zoals beschreven in het advies “Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie” van de Nederlandse Reanimatie Raad van 19 juni 2020.

COVID-19 richtlijn

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten. Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen MET COVID-19).

Voor de BLS (Basic Life Support) betekent dit onder andere:

  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet
  • bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is

Behalve bovenstaande wijziging blijft het advies zoals gepubliceerd op 19 juni van kracht. Ook het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen blijft ongewijzigd. Dus voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen. Alleen indien het kind bewezen positief is getest op COVID-19 en nog besmettelijk is, geldt het advies niet te beademen. Uiteraard geldt ook hier dat het een ieder vrij staat toch beademingen te geven. Voor kinderen vanaf de puberteit geldt dezelfde richtlijn als voor volwassenen als het gaat om de aangepaste COVID-19 richtlijn (ook hier geldt dat het een ieder vrij staat toch te beademen)

In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen, bijvoorbeeld als omstanders dit willen omdat er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners die behoren tot één van de COVID-19 risicogroepen of huisgenoot zijn van iemand die behoort tot risicogroepen worden, omwille van de eigen gezondheid, nogmaals dringend geadviseerd niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet uw account even op pauze. Dit geldt ook voor burgerhulpverleners die gezien de huidige situatie voorlopig niet willen reageren op een oproep. Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder worden per 9 oktober voorlopig niet voor een reanimatie gealarmeerd. Het risico op een ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van besmetting met het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het risico bij oproepen nog te rechtvaardigen. Wanneer de situatie in Nederland zich weer ten goede keert, hopen wij dat u weer actief kunt aansluiten als reanimant.

Mondneusmasker

Voor alle reanimaties dient men op dit moment het aantal BLS-hulpverleners dat zich daadwerkelijk met de reanimatie bezighoudt tot het minimum te beperken. Dit betekent maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffer, andere BLS-hulpverleners staan op meer dan 1,5 meter afstand. Daarnaast geldt ook hier het dringende advies om een mondneusmasker te dragen tijdens de gehele hulpverlening. Dit in lijn met het landelijke overheidsadvies voor alle burgers. Ambulancezorgverleners doen dit al bij alle reanimatie-inzetten. Nu wordt ook nadrukkelijk gevraagd aan de first responders en burgerhulpverleners een mondneusmasker te dragen tijdens de inzet.