Veiligheidsrisico’s bij het opruimen van glasschade en repareren van kassen

Veiligheidsrisico’s bij het opruimen van glasschade en repareren van kassen

De hagelbuien van donderdagnacht 23 juni jl. hebben enorme schade aangericht aan tuinbouwkassen in onder meer Oost Brabant en Noord Limburg. Veel bedrijven zijn snel aan de slag gegaan met het opruimen van de glasschade en voorzover al mogelijk het repareren van kassen. Dit gebeurt deels zelf en deels door opruimploegen in te schakelen. Dit is niet zonder veiligheidsrisico’s. Daarom geven we hieronder een aantal algemene, praktische tips om de kassen op een veilige manier op te ruimen en te repareren. Stigas heeft ook met LTO Nederland contact om na te gaan hoe we de gedupeerde bedrijven en de opruimploegen kunnen voorzien van tips en adviezen om het werk zo veilig mogelijk te kunnen doen.

In het algemeen geldt dat bij een schade van meer dan 10 ruiten het niet veilig is om de kas te betreden. Het risico van losliggende ruiten kan dan niet goed kan worden ingeschat. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en kan de veiligheid van u en uw medewerkers niet worden gegarandeerd. In dit geval zal de ondernemer moeten terugvallen op rampendiensten en mag de kas niet meer worden betreden totdat de rampendiensten aanwezig zijn. Het herstel van de ruiten kan het beste door professionele beglazers worden uitgevoerd.

Organisatie

In deze hectische tijden is snel werken geboden. Wees daarbij bewust van de aansprakelijkheid van de werkgever als het gaat om veilig werken.  Dit geldt ten aanzien van eigen werknemers maar ook bij inhuur van ZZP-ers. In principe is bij inleen van professionele beglazers de werkgever van de beglazers verantwoordelijk voor hun veiligheid. Maak wel goede afspraken vooraf met elkaar om onduidelijkheden te voorkomen.

Van belang is dat, zeker als het gaat om grote bedrijven, één of meer medewerkers speciaal belast zijn met de zorg voor de veiligheid. Een (groot) bedrijf kan eigen medewerkers selecteren die de eerste schade wegwerken voordat de beglazers en reparateurs komen. Hun werk bestaat uit glasrapen, het dichten van gaten in dek en gevel en het getroffen deel van een kas met behulp van provisorische middelen goed afschermen van onbeschadigde delen. Daarna moeten er professionele beglazers en reparateurs komen voor het definitieve herstel van de kas.
Denk daarbij aan het volgende:

 • Geef medewerkers en inleenkrachten voorlichting over de risico’s en de te nemen maatregelen.
 • Laat jeugdigen (< 18 jaar) geen gevaarlijke werkzaamheden, met glas of op hoogte uitvoeren.
 • Controleer of er geen mensen in de kas onder u aan het werk zijn wanneer op het kasdek of vanaf een hoogwerker of buisrailwagen wordt gewerkt.
 • Verwijder gebroken glas altijd van boven naar beneden.
 • Werk veilig op hoogte dat wil zeggen met daarvoor bestemde hulpmiddelen zoals een hoogwerker, officiële werkbak, buisrailwagen met reling rondom en valbescherming.
 • Zorg dat er altijd een BHV’er in de nabijheid aanwezig is.
 • Zorg voor een volledige verbandtrommel.
 • Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De onderstaande beschermingsmiddelen zorgen voor een veilige werksituatie:

 • Veiligheidshelm (norm NEN-EN 14052:2012+A1:2012, met een hoog beschermingsniveau bij vallend glas)
 • Veiligheidsschoenen (norm EN ISO 20345, klasse S3)
 • Handschoenen (EN 388:2003 met een hoge snijweerstand (5) riaal.  Een rubber coating kan zorgen voor extra grip. Handschoenen van kevlar, aramide vezels, dyneemagaren of spectragaren zijn snijvast én soepel. Handschoenen moeten ook de polsen volledig beschermen.
 • Armbeschermers

Vragen?

Heeft u nog vragen over de veiligheidsaspecten rond het opruimen en repareren van kassen, neem dan contact op met Stigas Servicedesk, telefoonnummer 085 – 044 07 00 (kies voor optie 1).
Tip: het is ook mogelijk om een veiligheidskundige van Stigas op uw bedrijf uit te nodigen voor advies.