De risico-inventarisatie en -evaluatie; praktische tips

De risico-inventarisatie en -evaluatie; praktische tips

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers prettig werken en productief zijn. Daarnaast zit u helemaal niet te wachten op ongelukken. Het goede nieuws is dat gezond en veilig werken niet ingewikkeld is en ook niet veel hoeft te kosten.

Het begint met het inventariseren van werkzaamheden en situaties die gevaarlijk zijn of op korte of lange termijn gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Als u dit ad hoc aanpakt, loopt u het risico dat u veel tijd, energie en mogelijk geld steekt in de verkeerde risico’s. Door gebruik te maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) pakt u het op een gestructureerde manier aan. Daar heeft u straks het meeste profijt van omdat u dan de juiste prioriteiten kunt stellen. De meest belangrijke risico’s kunt u hiermee als eerste aanpakken en u voorkomt verspilling van uw kostbare tijd en geld. Daarmee voldoet u gelijk aan de wettelijke verplichting dat ieder bedrijf in bezit moet zijn van een actuele risico-inventarisatie.

Hoe pakt u dit aan?

Er zijn veel inventarisatiemethodes, maar het is goed om te weten dat Stigas speciaal voor de agrarische en groene sectoren digitale risico-inventarisatie's heeft opgesteld.
Stap voor stap wordt u door de verschillende risico’s en werkzaamheden geleid, zodat u uiteindelijk een Plan van aanpak heeft waarin u aangeeft welke risico’s u heeft en hoe u dit op termijn gaat oplossen. Naast de digi RIE hebt u de mogelijkheid om werk uit handen te laten nemen door een erkende deskundige zoals een Stigas adviseur. Deze komt bij u langs op en loopt samen met u door het bedrijf en geeft u praktische tips.

Wanneer moet ik de RIE laten toetsen door een externe deskundige?

De RIE’s voor een aantal sectoren hoeft pas getoetst te worden als het bedrijf meer dan 25 medewerkers (koppen) heeft.
Maar als u minder medewerkers heeft is het ook zinvol om een adviseur van Stigas in te schakelen. Samen ziet u meer dan alleen en zo wordt bedrijfsblindheid voorkomen.

Wanneer moet ik mijn risico-inventarisatie en -evaluatie actualiseren?

Uw RIE moet actueel zijn. Als er belangrijke wijzigingen zijn in uw bedrijf (verbouw of nieuwbouw, andere productiemethoden), bent u verplicht hem te actualiseren.

Is er een relatie tussen risico-inventarisatie en -evaluatie en risicomanagement?

In een veranderende maatschappelijke omgeving is de aandacht voor risicomanagement steeds belangrijker geworden. Veiligheid en gezondheid binnen arbeidsomstandigheden maken onderdeel uit van risicomanagement. Veiligheid en gezondheid zijn de basis voor een risico-inventarisatie en –evaluatie. Uit de praktijk van Stigas komt naar voren dat kennis over veilig en gezond werken binnen bedrijven niet vanzelfsprekend is voor medewerkers en leidinggevenden. Het merendeel van de leidinggevenden en medewerkers is niet op de hoogte van de basisregels over veilig en gezond werken binnen hun eigen arbeidsomstandigheden en heeft geen beeld van de gevolgen ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid. Door het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie krijgt het bedrijf zicht op aanwezige risico’s en kan het maatregelen nemen om te komen tot risicobeheersing.

Meer informatie?

Kijk op onze website onder diensten. Of bel de servicedesk: 085 – 044 07 00 (kies voor optie 1).