Voorlichting en instructie; praktische tips

Voorlichting en instructie; praktische tips

Hoe geeft u invulling aan het geven van voorlichting en instructie?

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers prettig werken en productief zijn. Daarnaast zit u niet te wachten op ongelukken en verzuim. Daarom is het belangrijk dat u uw medewerkers niet alleen vertelt hoe zij hun werk goed kunnen doen, maar ook hoe zij het gezond en veilig kunnen doen.

Hoe doet u dit?

 • Maak met behulp van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een lijstje van onderwerpen waarover u voorlichting en instructie wilt geven.
 • Maak vervolgens een schema waarin staat wanneer u over welk onderwerp een voorlichting of instructie wilt verzorgen. Bij de grotere bedrijven zal niet iedereen dezelfde voorlichting en instructie nodig hebben. Dan is het handig om aan het schema ook toe te voegen wie de voorlichting krijgen.
  Dit zorgt niet alleen voor structuur, waardoor het risico dat u iets vergeet kleiner wordt, maar het geeft richting medewerkers en controlerende instanties ook aan dat u het serieus meent en neemt.
 • Voor sommige werkzaamheden kan het handig zijn om korte werkinstructies te maken (op papier of digitaal). De medewerkers kunnen dan achteraf nalezen wat de bedoeling is. Niet alle informatie zal immers direct blijven hangen. Gebruik hiervoor de gebruiksaanwijzing/ handleiding en de arbocatalogus en houd het simpel. Zie toe op het juiste gebruik ervan.
  Neem in de werkinstructie ook op welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
 • Wijs medewerkers op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als ze van deze machines niet rechtstreeks gebruikmaken.
 • Maak aantoonbaar dat voorlichting en instructie hebben plaatsgevonden. Maak een presentielijst waarop u vermeld welke voorlichting of instructie door wie is gegeven en ontvangen. Bewaar deze lijst goed, de Inspectie SZW vraagt hiernaar bij ongelukken.
 • Herhaal ongeveer 1 keer per jaar de voorlichting omdat eenmalige voorlichting niet werkt. De kracht schuilt in de herhaling.
 • Pas de voorlichting en instructie aan als sprake is van gewijzigde omstandigheden.
 • Check of de medewerkers de instructies hebben begrepen. Constateert u dat medewerkers de instructies niet volgen, maak dit dan bespreekbaar. Waarom gebeurt dit niet? Wat is ervoor nodig dat ze instructie wel volgen?

Tip: in de arboatalogus vindt u de afspraken terug die binnen de sector gemaakt zijn over veilig en gezond werken.

Toezicht en jongeren

Jongeren onder de 18 jaar hebben extra aandacht en toezicht nodig.
Een aantal risicovolle werkzaamheden zijn voor jongeren verboden maar er zijn ook werkzaamheden die zij wel mogen doen maar alleen onder deskundig toezicht.
Hoe jonger de werknemer, hoe intensiever het deskundig toezicht moet zijn.

In de arbocatalogus leest u precies wat jongeren wel of niet mogen doen en hoe u hier het beste toezicht op houdt.https://www.agroarbo.nl/catalogus/?ks=&kl=j