En de winnaars zijn....

Winnaars dinerbon

De winnaars van de dinerbon van de actie in de Week van de RIE zijn geworden:
Landbouwbedrijf Hellinga (Akkerbouw/Pluimvee) uit Marknesse en Loon- en Grondverzetbedrijf Krans BV uit de Wilp. Beide bedrijven hebben hun risico-inventarisatie en – evaluatie (RIE) volledig afgerond.

Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Winnaar RIE prijs

Rechts: Sytske Hellinga van Landbouwbedrijf Hellinga
De prijs wordt overhandig door Marcel van Diepen, preventieadviseur Stigas.

Winnaar RIE prijs

Rechts: de heer Johan Kooiker en mevrouw Aly Kooiker-Krans van Loon- en grondverzetbedrijf Krans BV
De prijs wordt overhandig door Wim Klaucke, preventieadviseur Stigas