Voorlichting gewasbeschermingsmiddelen – zo werk je veilig!

Veilig werken met gewasbescherming

Voor wie in de land- en tuinbouw met gewasbeschermingsmiddelen werkt is er nu de voorlichting ‘Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen’. Deze voorlichting is gemaakt door Stigas samen met Glastuinbouw Nederland en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. 
De voorlichting gaat uitvoerig in op de risico’s en preventiemogelijkheden. Ook is er aandacht voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en informatie over herbetreding en re-entry. 

De voorlichting wordt tot 1 september gratis verzorgd bij jou op het bedrijf! Verzeker je van een plek en geef je op. 

Duur 

De voorlichting duurt ± 1 uur en is interactief. 

Waar  

Bij jou op het bedrijf. 
Het is in overleg mogelijk om collega-bedrijven uit te nodigen.

Kosten

Geen

Wanneer  

De voorlichtingen worden gegeven in de maanden juli en augustus. 
Datum, dagdeel en tijdstip worden in overleg gepland. 

Wat neem je mee?

Aan de deelnemers wordt gevraagd om hun spuitmasker mee te nemen. 

Opgeven

Geef je op door een mail te sturen naar Albert van der Burg, sectorspecialist glastuinbouw binnen Stigas: albert.van.der.burg@stigas.nl 

Let op: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Mede mogelijk door

De voorlichting is ontwikkeld binnen het project Bescherm Bewust dat aandacht vraagt voor het veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.