Enquête: wat vindt u belangrijk bij het verwijderen van asbestdaken?

Enquête: wat vindt u belangrijk bij het verwijderen van asbestdaken?

Asbest is slecht voor de gezondheid. Bovendien daalt de waarde van vastgoed door asbest en is er sprake van afnemende verzekerbaarheid bij brand- of stormschade. De overheid is voornemens om vanaf 2024 het hebben van asbestdaken te verbieden. Onlangs is het wetsvoorstel hiervoor voorgelegd aan de Tweede Kamer. Vaststelling van het verbod komt dus steeds dichterbij!

Enquête: wat vindt u belangrijk bij het verwijderen van asbestdaken?

Het landelijk stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig vindt het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid asbestdaken in het buitengebied. Daarnaast willen zij vooral graag weten waar u (on)mogelijkheden ziet ten aanzien van asbestsanering en hoe u ondersteund wil worden daarbij. Zo kan de agrarische sector hierop inspelen. Maar ook richting overheid aangeven waar kansen en knelpunten liggen en waar mogelijk actie op genomen kan worden.
Klik hier om de enquête te starten. Beantwoording van de vragen kost ongeveer 10 minuten.

Agro Asbest Veilig voor een asbestveilige agrosector

Het landelijk stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig – een samenwerkingsverband tussen LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Achmea en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van saneren asbestdaken in het buitengebied. Door onafhankelijke en praktische informatie te bieden,  te lobbyen bij overheid en organisaties voor goede randvoorwaarden bij asbestsanering en door collectieve asbestsanering projecten te organiseren in het veld.
Kijkt u gerust eens op www.agroasbestveilig.nl .