Gebruik van exoskelet bij het melken: ervaringen en aandachtspunten

koe

Het exoskelet wordt in de agrarische sector voor het melken van koeien ingezet. Welke ervaring is hiermee inmiddels opgedaan? En wat zijn de aandachtspunten? Vooral in Frankrijk is er ervaring opgedaan in de melkveehouderij met een exoskelet die ondersteuning aan de armen biedt. Inmiddels zijn er ook verschillende bedrijfsverzorgingsdiensten en melkveehouders een exoskelet gaan toepassen in Nederland. Vanuit Stigas spraken we met bedrijfsverzorgingsdienst Abiant over hun ervaringen.

Bij Abiant zijn ze actief aan de slag gegaan met een exoskelet waarmee ondersteuning aan de schouder wordt geboden. Het exoskelet wordt alleen preventief ingezet, dus bij medewerkers zonder klachten. Abiant doet dit vanuit de overtuiging dat de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en klanten van groot belang is. Het is dan ook onderdeel van een breder programma gericht op duurzame inzetbaarheid. Allereerst hebben ze onderzoek gedaan naar een geschikt model. 

De belangrijkste punten voor de keuze van het model waren: 

 • Compactheid, geen hinder bij werkzaamheden
 • Snel aan en uit kunnen doen
 • Mate van ondersteuning en stabiel schouder scharnierpunt
 • Veiligheid (geen uitstekende delen waar men aan kan blijven haken)
 • Voorkeur en acceptatie van medewerkers/gebruikers

Voor de introductie van het exoskelet werden demobijeenkomsten georganiseerd. Dit was belangrijk voor het draagvlak en de acceptatie van het gebruik. Vervolgens was er aandacht voor het uittesten in de praktijk, met goede uitleg en persoonlijke begeleiding.  

Inmiddels wordt het exoskelet ingezet onder medewerkers maar ook bij leden van de coöperatie die het exoskelet tegen een gereduceerde prijs kunnen aanschaffen. 

Denk je erover een exoskelet te gaan gebruiken? We geven je graag de volgende aandachtspunten mee: 

 • Zet een exoskelet pas in als andere maatregelen niet mogelijk zijn. Gebruik hiervoor de TOP-strategie, kijk o.a. naar:
  o    Inzet van een melkrobot
  o    Een vloer die op hoogte gebracht kan worden
  o    Match tussen werkomgeving en lengte medewerker
 • Gebruik sowieso een melkschort, daarmee kun je dichter bij de koe staan.
 • Zorg dat het werk niet sneller wordt gedaan.
 • Voorkom dat bedrijfsverzorgers meer uren gaan melken of langere dagen maken. Ga uit van de richtlijnen in de arbocatalogus.
 • Gebruik het skelet niet op verschillende melkveehouderijen zonder reiniging in verband met infectierisico’s.

Meer lezen