Gewijzigde Arbowet 2017: is uw basiscontract al op orde?

Gewijzigde Arbowet 2017: is uw basiscontract al op orde?

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Eén van de wijzigingen is dat u een basiscontract heeft met een arbodienstverlener dat aan een aantal minimale eisen voldoet. De overgangsregeling eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moet u aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen. De vernieuwde wet vraagt meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én wordt een grotere rol toegekend aan de bedrijfsarts. Ondermeer wordt van de bedrijfsarts meer aandacht verwacht voor preventie, het signaleren en melden van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.
Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.