Laat u niet verrassen door mestgassen!

Laat u niet verrassen door mestgassen!

Het bemestingsseizoen is weer volop gestart. Iedereen die met drijfmest werkt, kan er niet genoeg op gewezen worden dat er levensgevaarlijke mestgassen vrij kunnen komen. Zelfs ervaren mensen onderschatten nog vaak de risico’s.  Veiligheidsmaatregelen moeten een vaste routine worden. Hoe u dit praktisch aanpakt, leest u in de arbocatalogus.

Check vooraf de arbocatalogus die ondernemers en werknemers in de sector samen met Stigas hebben opgesteld voor de sectoren waar mestverwerking plaatsvindt. Zo voorkomt u onnodige ongelukken. De arbocatalogus bevat voor u en uw medewerkers een handige checklist. Met hierin bijvoorbeeld: ‘Waarschuw altijd een collega als je iets moet doen waarbij je misschien aan mestgassen wordt blootgesteld (en dus bedwelmd kunt raken).’

Heeft u na het bekijken van de arbocatalogus twijfels of wilt u weten hoe u uw medewerkers het beste voorlicht? Sla uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) erop na of neem vrijblijvend contact op met uw Stigas preventieadviseur of bel naar de Stigas Servicedesk 085 – 044 07 00 (optie 1).

Handige tip: Doe de e-learning mestgassen (een initiatief van CUMELA Nederland)