Houd rekening met zware regenbuien

zware regenbuien

De komende dagen worden er zware regenbuien voorspeld in verschillende delen van Nederland. Glastuinbouw Nederland en Stigas adviseren de leden hun watersysteem te controleren en de elektrapunten af te schermen om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat bij het binnenstromen van water.

Check watersysteem

Let bij het controleren van het watersysteem op de volgende zaken:

  • Sluiten de hemelwaterafvoeren goed aan op de eindbak van de regengoot;
  • Inspecteer of de hemelwaterafvoer die het bassin in gaat in orde is;
  • Eventuele bochten in de overstort kunnen worden gedraaid, waardoor het maximale waterniveau lager wordt en het water niet over de bassindijken stroomt;
  • Verwijder overtollige begroeiing bij de sloot waar de overstort in uitkomt, waardoor het water beter wegstroomt;
  • Controleer duikers in de sloot en verwijder eventuele belemmeringen.

Inspecteer de omgeving van de kas

Let ook op de situatie naast de kas. Controleer of er voldoende grond tegen de kasvoet ligt, zodat het water niet onder de kasvoet doorkomt. Indien mogelijk controleer dan ook of er geen vervuiling van bladeren aan het einde van de goot ligt.

Guus Meis (Glastuinbouw Nederland) en Albert van der Burg (Stigas)