Vakantie en coronamaatregelen – ga goed voorbereid weg

Vakantieperiode met corona

De coronamaatregelen laten het hopelijk toe om de komende tijd op vakantie te gaan naar verschillende landen. De maatregelen voor in- en terugreizen kunnen echter snel wijzigen door het toenemend aantal besmettingen in ons land. Voor zowel werknemers als werkgevers is het belangrijk goed voorbereid te zijn. Praat er samen over en ga zo ontspannen de vakantieperiode in. 

Tips voor werknemers

Als jij als gevolg van coronamaatregelen later terugkeert van je vakantie, dan kan dat gevolgen hebben voor je collega’s en je werkgever. Zo bereid je je goed voor:

  1. Volg voor reizen naar het buitenland nauwgezet de richtlijnen van RIVM en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op. Zorg dat je zowel voor vertrek als tijdens de vakantie goed op de hoogte bent van de richtlijnen in het land van bestemming en deze zorgvuldig naleeft.
  2. Bespreek met je werkgever hoe wordt omgegaan met reizen naar landen waarvoor code oranje of rood geldt. Werkgevers hebben het recht om geen loon door te betalen als je later thuis komt of verplicht wordt om in quarantaine te gaan. Ook kunnen werkgevers afspreken om extra vakantiedagen op te nemen wanneer je je werk niet (volledig) plaats- en tijdgebonden kunt hervatten na de geplande terugkomst op je werk.
  3. Bespreek met je werkgever of er beperkingen of voorwaarden zijn voor het reizen naar het buitenland voor landen die vallen onder code geel. Code geel betekent dat reizen naar dat land niet wordt afgeraden en dat je als werknemer geen (onnodig) risico hebt genomen bij vertrek. Maar zorg dat vooraf toch duidelijk is voor wie de kosten (de werkgever of voor jou) zijn als de situatie verandert van code geel naar code oranje of rood tijdens jouw verblijf in het buitenland.  

Informatie werkgevers over quarantaine en loondoorbetaling

Maak afspraken met jouw werknemers over loondoorbetaling bij quarantaine of niet tijdig terug kunnen keren op het werk. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft voor agrarische werkgevers een voorbeeldbrief met toelichting ontwikkeld waarmee de werknemer wordt gewezen op deze risico’s. Mocht het tot een discussie of conflict met een werknemer komen, dan heb jij als werkgever een sterkere positie met deze brief. Het voorbeeld is ook vertaald in het Engels en Pools. Meer informatie en de brief vind je op de website van Werkgeverslijn land- en tuinbouw