Maak kennis met: Ingrid Blom

Ingrid Blom

Ingrid Blom is nieuw in onze sector. Ingrid is themaspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland voor de onderwerpen cao, pensioen en arbo én bestuurder van Stigas. Zij stelt zich voor. 

Sinds wanneer werk je voor de agrarische en groene sector? 

“Vanaf 1 april. Daarvoor was ik beleidsadviseur bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. En daarvoor heb ik tien jaar de cao-onderhandelingen voor de waterschappen begeleid.” 

Wat hebben de binnenvaart en de agrarische sector met elkaar gemeen? 

“De binnenvaart heeft geen cao; dat is het grote verschil. De overeenkomst is het internationale karakter: binnenvaartschippers bewegen zich door Europa en in de glastuinbouw werken veel internationale medewerkers. Bedrijven telen bovendien voor een internationale afzetmarkt.” 

Wat is je eerste indruk van Stigas? 

“Met Stigas is veilig en gezond werken niet alleen een individuele keuze van een werkgever, maar het wordt ook sectorbreed geregeld. Stigas slaat een brug tussen de wetgeving en de dagelijkse praktijk op bedrijven. In de lastige periode die voor ons ligt, is dat iets om heel blij mee te zijn!” 

Welke uitdagingen zie je als het gaat om gezond en veilig werken?

“Werk staat enorm onder druk. Er zijn te weinig arbeidskrachten en daarom zullen we het werk anders moeten organiseren. Dan heb ik het over innovatie en technische oplossingen, maar vooral ook over mensen. Techniek doet niets zelf! Aan Stigas de taak te stimuleren én te monitoren dat de hulpmiddelen om het werk gezond en veilig te doen ingezet blijven worden. Naast een morele overweging, speelt hier ook een strategische: we hebben ook mensen op mbo- en hbo-niveau nodig en als we de basis niet op orde hebben, zijn wij geen aantrekkelijke sector om bij te gaan werken.” 

Wat is jouw stijl van werken?

“De wereld is veel groter dan die van de officiële lijntjes. Daarom ben ik graag op pad om mensen op te zoeken die mee kunnen denken. Ik stuitte pas op een netwerk van p&o’ers met een schat aan kennis van de praktijk in bedrijven.” 

Hoe kijk jij aan tegen de crises die op de sector afkomen?

“Nu komt het aan op de veerkracht van de sector. Ben je in staat om die te organiseren? We hebben mensen nodig die een visie op de toekomst hebben en daarover in gesprek kunnen met de overheid en de buitenwereld.” 

Tekst: Annemarie van den Hoven (Stigas)