Ondernemen is risico’s lopen: de RI&E helpt

Ondernemen is risico’s lopen: de RI&E helpt

Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert, moet goed zijn, uw klanten moeten betalen en er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat. Maar wat als er plotseling een bedrijfsongeval plaatsvindt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft of te veel werk? Dan mist u één van uw medewerkers, waarvan u wel het loon moet doorbetalen. Hierbij maakt het niet uit of uw bedrijf daarvoor verzekerd is, want verzekeren is risico’s spreiden en uiteindelijk betaalt u zelf de kosten.

Het werk van de uitgevallen medewerker zal door een andere medewerker gedaan moeten worden. Deze moet u inhuren of collega’s moeten overwerken. Hierdoor betaalt u niet alleen de zieke of uitgevallen medewerker, maar ook diegene die het werk tijdelijk uitvoert. En wat denkt u van uw goede naam die in de media verschijnt als er op uw bedrijf een (ernstig) bedrijfsongeval plaatsvindt? Ook de boetes van de Inspectie SZW arbeidsinspectie) zijn hoog.

Genoeg redenen om de risico’s op het gebied van arbeidsveiligheid in kaart te brengen. Dit doet u door middel van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Voor de agrarische en groene sectoren zijn de sectorspecialisten van Stigas beschikbaar. Zij kennen de sector en stellen met u de RI&E op. Met het plan van aanpak gaat u de aanwezige risico’s aanpakken. Bij voorkeur doet u dit niet om dat het een verplichting is vanuit de Arbowet, maar omdat u inzichtelijk wilt hebben waar voor uw bedrijf de risico’s zitten en omdat u als goed werkgever uw medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving wilt bieden.

Kijk voor oplossingen voor veilig en gezond werken in de, voor uw sector opgestelde en door de Inspectie SZW goedgekeurde, arbocatalogus.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel bel dan gerust met de Servicedesk van Stigas. Telefoonnummer: 085 -044 07 00 (optie 1) of ga naar onze website.