Sneller uit de Ziektewet met sectoraanpak!

Sneller uit de Ziektewet met sectoraanpak!

“Er komen ongekend veel arbeidsongeschikten bij”, kopte dagblad Trouw op 13 oktober jl.
Ook dit jaar vragen meer mensen een WIA-uitkering aan. Vorig jaar werden er onverwacht veel mensen arbeidsongeschikt verklaard: 12 procent meer dan in 2015. Dat leidde tot 40.000 nieuwe WIA-uitkeringen tegenover 35.800 het jaar ervoor. Het UWV verwacht dat de instroom over heel 2017 op 42.800 uitkomt. De grote vraag: hoe keren we het tij? Een oplossing kan liggen in de sectorspecifieke aanpak bij de begeleiding van zieke medewerkers.

In 2015 en 2016 begeleidde Stigas 100 werknemers die ziek uit dienst gingen vanuit een tijdelijk dienstverband. Dit was een pilot, samen met twee andere sectororganisaties in het vervoer en de detailhandel; normaliter worden deze mensen door UWV begeleid. De pilot was bedoeld om na te gaan of de begeleiding door artsen en re-integratieadviseurs met kennis van de sector en de bedrijven leidt tot een snellere re-integratie uit de Ziektewet en een beperking van de WIA-instroom.

Korter in Ziektewet

Wat blijkt uit het eindrapport van onderzoeksbureau APE? De sectoraanpak leidt tot een substantieel korter verblijf in de Ziektewet van agrarische werknemers: gemiddeld zijn zieke werknemers die door Stigas zijn begeleid 53 tot 66 dagen korter ziek dan de werknemers uit de controlegroep die werd begeleid door UWV. Dit betekent een gemiddelde netto besparing van 2 duizend euro per werknemer. Alleen al voor de 100 begeleide werknemers betekent dit dus een netto besparing van totaal 200 duizend euro.

WIA-instroom niet gestegen

De WIA-instroom daalde niet, maar is in agrarisch en groen ook niet gestegen. Dit betekent dat de WIA-instroom in de sector zich per saldo positief heeft ontwikkeld ten opzichte van andere sectoren, waar 12 procent meer zieke vangnetters in de WIA instroomden. Last but not least constateert onderzoeksbureau APE dat de werkgevers en werknemers tevreden zijn over de wijze waarop de begeleiding is uitgevoerd.

Projectleider Esther de Graaff van Stigas: ”Het is zondermeer de moeite waard om de sectoraanpak en resultaten onder de aandacht te brengen van andere sectoren en hier een vervolg aan te geven. Het woord is nu aan de politiek.”