Stigas en FNRS tekenen contract voor veilige hippische sector

Stigas en FNRS tekenen contract voor veilige hippische sector

De Federatie Nederlandse Ruitersport (FNRS) en Stigas hebben op woensdag 13 september een handtekening gezet onder een bijzonder samenwerkingscontract. De ruim 400 aangesloten ruitersportcentra kunnen vanaf 1 oktober a.s. kosteloos gebruik maken van de nieuwe risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) van Stigas.

FNRS streeft er voortdurend naar om het kwaliteitsniveau van haar leden op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Onderdeel hiervan is dat de veiligheid op de bedrijven zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Dit is de reden dat Stigas samen met FNRS een volledig nieuwe digitale RIE-methodiek aanbiedt aan haar leden en hen stimuleert hier ook serieus mee aan de slag te gaan.

“Voor FNRS is de veiligheid op de bedrijven van wezenlijk belang; niet alleen voor de ondernemers en hun medewerkers, maar ook voor onze vele bezoekers. Vooral door dit laatste zijn we extra kwetsbaar en hebben we als sector een naam hoog te houden als het gaat om het veiligheid. Elke ongeval is er één te veel en zal het imago van de ruitersport beschadigen. Met deze RIE willen we onze bedrijven helpen bij het in kaart brengen van onveilige situaties en het voorkomen van ongelukken. Het is daarom niet voor niets dat we de RIE integraal onderdeel hebben gemaakt van ons lidmaatschap” aldus directeur Haike Blaauw van FNRS.

Stigas heeft samen met FNRS en de vakbonden een volledig nieuwe RIE voor Paardenhouderijen ontwikkeld. Met dit instrument kunnen op een eenvoudige manier de risico’s en gevaarlijke situaties op het bedrijf in kaart worden gebracht en mogelijke verbetermaatregelen worden bepaald. Dit gebeurt met een online vragenlijst. “Onze visie is dat veilig en gezond werken onlosmakelijk deel uitmaakt van duurzaam ondernemen. Alleen als aandacht voor veiligheid een plek krijgt in het ondernemingsbeleid op de bedrijven kunnen we ongevallen voorkomen. Deze unieke samenwerking laat zien dat FNRS niet alleen deze visie deelt, maar ook daadwerkelijk handen en voeten geeft”, aldus Math Creemers, directeur Stigas.

De nieuwe RIE draagt niet alleen bij aan de veiligheid en gezondheid van de ondernemer en zijn medewerkers, maar hij voldoet daarmee tevens aan de wettelijke verplichting om de RIE uit te voeren. Bovendien staat hij sterker als er onverhoopt toch iets gebeurt. De bedrijven die lid zijn van FNRS kunnen op grond van het nieuwe contract gratis gebruik maken van de RIE. Ook is het mogelijk dat de ondernemer zich bij de uitvoering laat ondersteunen door een Stigas-adviseur of deze laat toetsen. Dit regelt de ondernemer zelf rechtstreeks met Stigas. Vuistregel is dat de RIE minimaal eens per 4 jaar wordt geactualiseerd.

 

Foto: Haike Blaauw, directeur FNRS en Math Creemers, directeur Stigas, ondertekenen het samenwerkingscontract.