Verbod op stapelen Deense karren - tussenmaatregelen voor veilig gebruik

Verbod op stapelen Deense karren - tussenmaatregelen voor veilig gebruik

In afwachting op een structurele oplossing moeten de volgende tussenmaatregelen worden
genomen ten aanzien van veilig gebruik van gestapelde Denen:

  • Controleer aanwezig materiaal op defecten (ongelijke leggers, kapotte staanders etc.)
  • Geef instructies over veilig gebruik:
    • Rijd alleen op egale vloeren;
    • Zie bij stapelen erop toe dat het onderstel op vier staanders steunt;
    • Zorg ervoor dat er tijdens het rijden met gestapelde Denen geen medewerkers in de buurt zijn;
    • Draag een veiligheidshelm NEN-EN 14052, veiligheidsschoenen (norm EN ISO 20345, minimaal klasse S1) en werkhandschoenen.

 

Dit advies is opgesteld in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland.