Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2022 - oproep tot nominaties

Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs

Bedrijven in de agrarische en groene sector kunnen ook dit jaar weer meedingen naar de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs. Werk jij vanuit een visie aan vitale medewerkers die veilig en met plezier kunnen werken? En doe jij dit samen met je medewerkers? Dan kun je je nu aanmelden. Uiteraard kun je ook een (collega)bedrijf of het bedrijf waar je werkt aanmelden. Onderstaand alle informatie over de deelname criteria en het tijdspad.

Criteria

Als het gaat om preventie heb je de basis op orde. Dit betekent dat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van je bedrijf up-to-date is en je beschikt over een basiscontract arbodienstverlening. Daarnaast reikt jouw ambitie verder. Dit jaar zijn er drie criteria waarop wordt beoordeeld:

  1.  Je hebt een visie op wat je mensen werkelijk nodig hebben om vitaal, veilig en met plezier te kunnen werken, nu en in de toekomst. Zodat ze graag bij je (blijven) werken.
  2. Jouw visie leeft in je bedrijf. Je praat er samen over. En samen brengen jullie het dagelijks in de praktijk. Of het nu gaat om lichamelijke belasting (zwaar of repeterend werk) of geestelijke belasting (stress, werkdruk, samenwerken), er is oog voor en er worden concrete preventiemaatregelen genomen. En dat werkt. Een bezoeker voelt het als hij binnenkomt. Merkt het als hij door je bedrijf loopt. En hoort het als hij met je medewerkers in gesprek raakt.
  3. Je wilt de manier waarop jullie dit doen graag delen met collega-bedrijven, zodat ook zij hiervan kunnen leren.

Achtergrond

Het is de ambitie van Stigas om zoveel mogelijk bedrijven te inspireren aan de slag te gaan met vitaliteit en inzetbaarheid. Via de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs delen we deze initiatieven met een groot publiek. En de prijs heeft eerdere winnaars positie gegeven als werkgever met oog voor duurzame inzetbaarheid.
Gezonde medewerkers zorgen voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector. Dat is onze missie.

Tijdpad

15 juli - 30 september 2022: insturen nominaties
1 - 15 oktober 2022: selectie genomineerden
15 oktober - 15 december 2022: genomineerden worden in beeld gebracht met interviews en/of films
februari 2023: prijsuitreiking

Aanmelden

Je kunt je bedrijf, of dat van een collega-ondernemer, nomineren door een mail te sturen naar marlies.kamps@stigas.nl. Motiveer in je mail waarom jouw bedrijf voldoet aan de drie criteria.