Te veel onveilige situaties in de cumelasector

Te veel onveilige situaties in de cumelasector

Tijdens een tussenevaluatie heeft inspectie SZW aangegeven teleurgesteld te zijn in de veiligheid van de cumelasector. Bij 80 van de 100 bezochte bedrijven was iets niet in orde. De controles gaan door tot 1 januari 2018. Mogelijk wordt dit verlengd naar 1 februari. Voorkom problemen en zorg dat afschermingen in orde zijn.

Sinds juli dit jaar voert inspectie SZW controles uit in de cumelasector. Onveilige situaties die volgens SZW niet door de beugel kunnen zijn:

  • Het ontbreken van aftakasbescherming.
  • Het ontbreken van een noodstop.
  • Het ontbreken van de afscherming van de kolomboor.
  • Onveilige opslag van banden, banden moeten stevig vastgelegd worden en de stelling moet stevig zijn.
  • Onvoldoende lengte van de compressorslag, deze moet 3 meter zijn.
  • Niet gekeurde machines. Het argument dat een machine niet gebruikt wordt is voor SZW niet geldig. Als een machine aanwezig is, kan ermee gewerkt worden.

SZW heeft aangegeven dat heel veel bedrijven een RI&E hebben. Zij hebben de indruk dat er niet veel met het Plan van Aanpak wordt gedaan. De controles gaan voorlopig nog door. Zorg dat u bovenstaande op orde hebt. Bekijk hiervoor de arbocatalogus op www.agroarbo.nl en bekijk ook onze checklist!

Auteur: Corina van Zoest-Meester, CUMELA Nederland