Tien dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector in 2023

Dodelijke ongevallen 2023

Stigas en de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben in 2023 tien dodelijke ongevallen geregistreerd in de agrarische en groene sector. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2022, maar daarbij moet opgemerkt worden dat in 2022 het laagste aantal dodelijke slachtoffers is geregistreerd sinds 1979. Het gemiddelde aantal dodelijke ongevallen in de laatste tien jaar (sinds 2014) ligt nu op 10,9 slachtoffers per jaar.

Met de registratie van de ongevallen willen we vooral nagaan wat er misgaat en waar preventieve maatregelen genomen kunnen worden om ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Over de laatste tien jaar zien we de volgende hoofdoorzaken van de dodelijke ongevallen:

Bij de helft van de dodelijke ongevallen zijn rijdende machines betrokken. De slachtoffers kunnen vallen doordat zij aangereden worden of overreden worden, maar ook bekneld raken door het kantelen van machines. Opvallend is dat bij de ongevallen met rijdende machines naast trekkers ook vaak shovels betrokken zijn. Ook in eerdere jaren lijkt een toename te zien van ongevallen met shovels. Op de derde plaats staan ongevallen met een heftruck. Hierbij gaat het vaak om personen die onder, of tussen een heftruck en ander object, bekneld raken.  

Een aantal veiligheidsaanbevelingen rond rijdende machines zijn:

  • Maak als chauffeur tijdens het rijden goed gebruik van spiegels, camera’s, etc. om goed zicht te houden op wat er rond de machine gebeurt. Monteer eventueel extra spiegels en/of camera’s als het zicht rondom de machine slecht is.
  • Maak afspraken over rij- en looproutes.
  • Weer (zeker in piekperiodes) mensen van het erf/werkplek die niets met het werk te maken hebben.
  • De chauffeur blijft altijd verantwoordelijk. Zet de machine dus stil als je het niet vertrouwt.
  • In de buitenlandse media zien we veel ongevallen met mensen die door hun eigen machine op een helling overreden worden. Waarschijnlijk zetten ze de machine niet goed op de rem en begint de machine uit zich zelf te rollen. Nederland is weliswaar grotendeels vlak, maar ook hier hebben wij hellingen en taluds en andere oneffenheden waarop voertuigen kunnen gaan rollen. Zet het voertuig dus altijd op de rem als je het voertuig verlaat!
  • Gebruik in een rijdende machine altijd een veiligheidsgordel. Een veiligheidsgordel kan in combinatie met de veiligheidscabine of rolbeugel op het voertuig, voorkomen dat de chauffeur onder het kantelende voertuig terecht komt en voorkomt dat je uit de machine wordt geslingerd.

Meer informatie

Voor veilig werken met de heftruck zijn twee infokaarten beschikbaar in heldere (beeld)taal. En in meerdere talen:

  1. Infokaart - Heftruck: veilig werken en gezond voor de bestuurder
  2. Infokaart - Heftruck: veilig en gezond werken voor omstanders

Kijk voor meer maatregelen die ongevallen kunnen voorkomen in de arbocatalogus van jouw sector.
Bijvoorbeeld:

Wil je een veiligheidsscan doen voor jouw bedrijf of leren van ongevallen? Kijk op veiligop1.nl