Trekkerbumpers: veiligheid voorop!

Trekkerbumpers: veiligheid voorop!

Tractoren mét bumpers zorgen voor snellere voertuigherkenning en beter anticiperen door weggebruikers! En daardoor voor veiliger landbouwverkeer op de openbare weg. CUMELA Nederland slingert overtuigd het vliegwiel aan…

Bent u in het donker, op een smalle weg al eens een tractor tegemoet gereden in uw auto? Kon u toen goed inschatten hoever die trekker van u verwijderd was?

Door het ontbreken van rijverlichting die de breedte van zo’n tractor duidelijk markeert, is het voor automobilisten, fietsers en voetgangers lastig om een landbouwvoertuig tijdig te herkennen en de breedte in te schatten. Vaak schrik-je nog eens extra als je die draaiende voorbanden op je af ziet komen.

Onderzoekraad voor Veiligheid

Het zou de verkeersveiligheid vergroten wanneer weggebruikers ’s-nachts maar ook overdag sneller en beter zicht hebben op de contouren van een tractor. Uit een analyse van ongevallen met landbouwverkeer die de Onderzoekraad voor Veiligheid in 2010 afrondde, blijkt dat als belangrijke oorzaak van ongevallen waarbij landbouwverkeer betrokken is. Een van de aanbevelingen van de raad was dat brancheorganisaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen door het sterker bevorderen van veiliger landbouwverkeer bij hun leden.

Praktijkproeven met trekkerbumpers

Daarom besloot CUMELA Nederland in 2011 om met zogenaamde trekkerbumpers langdurige praktijkproeven te doen bij loon-, cultuur- en grondverzetbedrijven. In eerste instantie met één model bumper ter vermindering van de botsimpact en het voorkomen dat bij een aanrijding de tractorwielen over het voertuig van de weggebruiker rijden. In een tweede praktijkproef van CUMELA Nederland (2014), zijn vier modellen trekkerbumpers getest bij acht bedrijven die met tractoren op de weg actief zijn ten behoeve van agrarische-, cultuurtechnische en grondverzetwerkzaamheden. Wat bijzonder bleek aan de tweede praktijkproef, is dat de focus verlegd is naar juist het voorkomen van een botsing. Betere reflectie, goed zichtbare breedtemarkering en contourverlichting zijn belangrijker geworden. Bovendien is de huidige generatie bumpers praktischer en gebruiksvriendelijker.

Positie op de weg moet-je verdienen

Voor CUMELA Nederland is het een logisch vervolg om vanaf september 2016 voor bijna 2.000 aangesloten bedrijven én voor rijschoolhouders die opleiden voor het T-rijbewijs een sectorinitiatief te starten waarmee versneld trekkerbumpers in de markt gezet worden. CUMELA-Nederland voorzitter Wim van Mourik spreekt over een vliegwieleffect dat de brancheorganisatie wil bewerkstelligen. “Loon- en grondverzetbedrijven werken voor boeren, aannemers, overheden en waterschappen. Dat betekent dat men gebruik maakt van de openbare weg om van de ene naar de andere werklocatie te komen. Met name op provinciale wegen en wegen in steden en dorpen, ontmoeten zwakke verkeersdeelnemers en gemotoriseerd verkeer elkaar en daar gaat het een aantal keren per jaar fout. Ondernemers realiseren zich dat en ze weten dat ze hun positie op de weg moeten verdienen door nog veiliger weggedrag.”

Verkeersveiligheid is een serieuze zaak

Michiel Pouwels, directeur belangenbehartiging van CUMELA Nederland vult aan: “De trekkerbumper is ook een prima boodschapdrager waarmee je aan weggebruikers en opdrachtgevers laat zien dat verkeersveiligheid voor onze sector een serieuze zaak is. Daarom kiezen we voor deze campagne die er voor gaat zorgen dat er versneld 500 trekkerbumpers op de weg komen. Zo maken we de bumper sneller zichtbaar in het straatbeeld en dat moet ervoor zorgen dat meer tractoreigenaren overtuigd raken van het nut en de noodzaak ervan.  Omdat we zo overtuigd zijn van de voordelen van de trekkerbumper, heeft ons bestuur ingestemd om te investeren in de campagne. Dat betekent dat CUMELA Nederland de eerste 500 trekkerbumpers met een aanschafsubsidie in de markt gaat zetten bij lidbedrijven én opleiders voor het T-rijbewijs. Per aangeschafte bumper is daarvoor tot € 500,- beschikbaar.”

Risicobewustheid

Naast de investering door CUMELA Nederland, stelt dochterbedrijf CUMELA Verzekeringen promotiebudget beschikbaar om de trekkerbumper-campagne te ondersteunen. Directeur Ron Krisman daarover: “De vermindering van de schadelast en het terugdringen van ongevallen, schades en letsels, zijn in het directe belang van ondernemers. Bovendien past het in een toekomstbestendige visie waarin je als ondernemer bewuster wilt omgaan met risico’s in je bedrijfsvoering. Omdat wij van CUMELA Verzekeringen ons op klanten richten met de slogan ‘Wij weten wat we verzekeren!’, achten we het ook onze taak om de trekkerbumper-campagne tot een succes te maken voor de cumelasector.

Terugdringen van ongevallen met landbouwverkeer

CUMELA-voorzitter Van Mourik ziet de campagne als belangrijke kans. “Voor ons als dienstverleners in groen, grond en infra, is de bumper een prima blikvanger om onze sector verder op de kaart te zetten en om concreet mee te werken aan het terugdringen van ongevallen. Wij hebben de aanbevelingen van de Onderzoekraad voor de Veiligheid van begin af aan serieus opgepakt en daar zien we de effecten van. Zo hebben we voorlichting over de gevaren van landbouwverkeer ontwikkeld in de Vomol-lesmodule voor het basisonderwijs en daar verzorgen we meerdere malen per jaar bijeenkomsten voor bij basisscholen. Bovendien propageren we als professionals de invoering van het T-rijbewijs – inmiddels een feit – en ijveren we voor het kentekenen van landbouwverkeer. Daarnaast hebben we eerder dit jaar de e-learning Veilig (land)bouwverkeer gelanceerd. En ook in Europa brengen we onze initiatieven voor veilig landbouwverkeer op een hoger plan, met medewerking van brancheorganisaties.” www.cumela.nl/trekkerbumpers