Re-integratieadviseur Liza Berkepeis “Een luisterend oor kan veel uitmaken voor iemand die uitgevallen is”

Liza Berkepeis

Re-integratieadviseur Liza Berkepeis werkt sinds begin dit jaar fulltime voor Stigas.  Zij heeft dagelijks contact met veel werknemers en werkgevers uit onze sector. Juist dat contact maakt haar werk zo boeiend en leuk. Haar ogen gaan glimmen als ze vertelt wat haar werkdag geslaagd maakt. Tijd voor een nadere kennismaking.

Wat houdt de functie van re-integratieadviseur in?

Ik ben de schakel tussen de zieke medewerker, de bedrijfsarts én de werkgever. Daar waar de bedrijfsarts zich richt op de medische begeleiding, richt ik mij vooral op de praktische begeleiding terug naar het werk. Doordat ik hierin zowel de werknemer als de werkgever begeleid, en intensief samenwerk met de bedrijfsarts, weet ik wat er speelt en bepalen we de juiste stappen. Elders zie je dat mijn functie vaak door twee verschillende personen wordt gedaan. De rol van de re-integratieadviseur is vrij uniek en past ook goed bij de sector: korte lijnen en vaste contactpersonen die de hele casus overzien. Mijn ervaring is dat dit voor alle partijen prettiger werkt en de verzuimduur vaak ten goede komt. Je kunt zo echt toegevoegde waarde leveren.

Hoe ziet jouw werkdag er uit?

Om 8:00 start ik mijn laptop op en heb ik mijn administratie-uurtje. Ik werk dan mijn mail bij en check mijn agenda. Werkgevers kunnen mij dan ook al bellen.

Vanaf 9:00 uur tot 17:00 heb ik spreekuren. Ik spreek werknemers telefonisch, via beeldbellen en indien nodig fysiek op één van onze locaties. Op basis van dit gesprek stel ik een verslag op. Daarna bel ik met de werkgever over de gemaakte afspraken. Vervolgens stuur ik het verslag naar de werkgever en werknemer. 

Wat staat er in zo’n verslag?

In het verslag staat een beschrijving van de stand van zaken in de re-integratie en een advies over de vervolgstappen. Hierbij geef ik aan met welke beperkingen rekening dient te worden gehouden, bijvoorbeeld niet lang zitten of staan, en geef ik advies over wat iemand vooral nog wél kan. Ook geef ik een prognose van de verzuimduur. 

Doe je nog meer naast het opstellen van een verslag?

Ik check continu of alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd worden gedaan en ook bekijk ik of de inzet van een interventie nodig is. Dit bespreek ik met de werkgever. Zo beperken we de financiële risico’s voor zowel werkgever als werknemer en zorgen we ervoor dat het dossier voldoet aan de eisen van het UWV. Kortom, ik heb een adviserende en signalerende functie. 

Verder heb ik vaste overlegmomenten met de bedrijfsartsen zodat de bedrijfsarts altijd weet wat er speelt en we samen de juiste vervolgstappen kunnen bepalen. Ook ga ik naar de bedrijven toe om met werkgever en werknemer te spreken. Dit kan een 3-gesprek zijn of om de werkplek te bekijken. 

Werk je veel alleen of samen in een team bij Stigas? 

Wij werken met integrale klantteams waarin alle disciplines die bij een klant betrokken zijn periodiek met elkaar afstemmen. Dit team bestaat uit de bedrijfsarts, re-integratieadviseur, preventieadviseur,  en verzuimdeskmedewerker. Zo zorgen wij ervoor dat we onze dienstverlening rond verzuim, veiligheid en vitaliteit goed op elkaar afstemmen. Bij verzuim kijk ik bijvoorbeeld altijd of herhaling voorkomen kan worden door middel van preventie. Als nodig zet ik één van onze in de sector gespecialiseerde preventieadviseurs in.

Op dossierniveau werk ik samen in een team met bedrijfsarts en de verzuimdesk. Met de bedrijfsartsen overleg ik veel over dossiers. Ook overleg ik met de verzuimdesk, met name over het proces Wet verbetering Poortwachter. De verzuimdesk ondersteunt bedrijven bij kortdurend ziekteverzuim. Ik doe dit voor verzuim dat langer duurt. 

Daarnaast komt het voor dat ik deelneem aan een overleg met een Sociaal Medisch Team (SMT). Dit team bestaat uit een HR-medewerker en/of leidinggevende van het bedrijf, een bedrijfsarts van Stigas en ik als re-integratie adviseur. Tijdens dit overleg bespreken we de lopende dossiers. Bijvoorbeeld Hoe de voortgang is van het verzuim, of er interventies nodig zijn en de stappen van de Wet verbetering Poortwachter.  

Hoe onderscheidt Stigas zich?

Het mooie is dat Stigas zich helemaal gespecialiseerd heeft in de agrarische en groene sector. De organisatie heeft een schat aan kennis in huis; veel collega’s hebben enorm veel ervaring in hun vakgebied en kennen de bedrijven goed. Zelf kom ik regelmatig op de bedrijven en spreek met de mensen op de werkvloer. Ik zie dan met eigen ogen hoe bijvoorbeeld aan een statafel wordt gewerkt. Met deze kennis kan ik veel beter advies geven.  
De lijnen met de collega’s zijn kort en dat werkt prettig. 

Wat maakt jouw werkdag geslaagd?

Het contact met de mensen vind ik het allermooiste aan mijn vak. Als ik mensen spreek die na een lange periode van verzuim weer de goede kant op gaan. En als mensen aangeven dat het zo fijn is dat ze hun verhaal kwijt konden en dat er goed naar hen geluisterd is. Ik denk dat het vaak wordt onderschat, maar een luisterend oor kan zoveel verschil maken voor iemand die ziek thuis zit. Bijna iedereen wil het liefst weer zo snel mogelijk aan de slag. En als ik dan een dossier kan afsluiten en de werknemer en de werkgever zijn blij dat we dit in goede banen hebben kunnen leiden, dan is mijn werkdag meer dan geslaagd.