Webinar leden Glastuinbouw Nederland: Hoe bereid ik me voor op de Arbowet inspectie?

Webinar inspecties glastuinbouw
Datum 3 augustus 2021
Tijd 12:00 - 13:00
Locatie Online

Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft aangekondigd in september inspecties uit te gaan voeren in de glastuinbouw. Tijdens dit webinar krijg je informatie ter voorbereiding op een mogelijke inspectie. Wat moet je hebben klaarliggen en hoe gaat je om met vragen van de Inspecteurs?

Voorzitter Adri Bom-Lemstra, beleidsspecialist Arbeid Peter Loef  (beiden van Glastuinbouw Nederland) en Albert van der Burg (Stigas) hebben inmiddels een gesprek met de programmamanager van de ISZW gehad. Daarin is duidelijk aangegeven dat de focus komt te liggen op arbeidsomstandigheden en met name het gebruik gewasbeschermingsmiddelen. De inspecteurs beginnen breed en brengen, als daar aanleiding toe is, gedurende het proces verder focus aan naar specifieke teelten. De inspecties vinden zowel onaangekondigd als aangekondigd plaats. Die keuze hangt ook af van de bekendheid van bepaalde bedrijven bij de ISZW en van de gekozen aanpak door de betreffende inspecteur.

Sprekers

  • Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland
  • Albert van der Burg, arbeidsdeskundige Stigas

Het webinar wordt geleid door Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid Glastuinbouw Nederland.
Onlangs organiseerde de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar voor de rund- en melkveebedrijven waar ook een inspectierond heeft plaatsgevonden. Zeker óók de moeite waard te bekijken.

Aanmelden

Dit webinar is alleen te bezoeken door leden van Glastuinbouw Nederland. Meld je aan via hun website.  Aanmelden kan tot 3 augustus, 9.00 uur.