Terug naar overzicht

Aantallen incidenten

 

De Monitor Arbeid (TNO) geeft aan dat een kwart van de Nederlandse werknemers last heeft van Ongewenst/agressief gedrag door externen.

Het onderzoek ‘Vandaag Werken aan Morgen in Bos en Natuur’, toonde in 2011 aan dat:

  • 41 procent van de deelnemers het voorgaande jaar met publieksagressie te maken heeft gehad;
  • gelukkig geven de meeste deelnemers (ruim 97 procent) aan zich over het algemeen veilig te voelen op het werk;
  • toch geeft 20 procent van de mensen die met publieksagressie geconfronteerd is aan dat zij minder goed functioneren en minder plezier in hun werk hebben. Bij ruim 22 procent van deze groep is een verminderd werkvermogen* vastgesteld. Wanneer we dit doortrekken naar de gehele bos en natuursector, dan spreken we hier over zo’n 350 personen!

Een recente inventarisatie onder de BOA’s toont aan dat slechts 2% van alle incidenten gemeld wordt. Het betreft dan vooral de ernstige tot zeer ernstige incidenten. Rekening houdend met onderstaande methodiek, kunnen we stellen dat  het aantal feitelijke incidenten vele malen hoger ligt.


Figuur 1. Ernst van een incident en de verhouding tussen het aantal keer dat een dergelijk incident plaatsvindt. De verhoudingen zijn indicatief.

* Werkvermogen: de mate waarin iemand, geestelijk en lichamelijk, in staat is om zijn huidige werk uit te voeren.

Meer informatie?
Factsheet TNO: Monitor VPT