Hulp bij aanschaf of aanpassing van een machine

Met een nieuwe machine wil je jaren veilig kunnen werken. Toch komt het regelmatig voor dat, ondanks de CE-markering, een machine niet volledig veilig is. Hoe zorg je dat dat jou niet overkomt?

Tip 1: Neem veiligheid mee in het programma van eisen

Zet van tevoren op een rij aan welke veiligheids- en gezondheidseisen je nieuwe machine moet voldoen. Denk aan beveiligingen, en aan maximale hoeveelheden geluid, trillingen en stof. Betrek je medewerkers hierbij en richt je ook op de risico’s bij het onderhoud en het verhelpen van storingen.

Tip 2: Besef: CE-markering is verplicht, maar niet genoeg

Een CE-markering betekent dat de machine volgens de fabrikant of de importeur aan de wettelijke eisen voldoet. Daar is meestal geen overheidscontrole op. Een CE-markering is dus geen garantie op een veilige machine en sommige machines (bijv. een kettingzaag) zijn sowieso nooit 100% veilig. Bovendien kan de situatie of werkomgeving er voor zorgen dat een veilige machine onveilig wordt. Daarom moet je, voordat je hem gaat gebruiken, zelf de risico’s beoordelen.

Tip 3: Check of de leverancier alles heeft geleverd

  • CE-markering
  • Een complete typeplaat met fabrikant, bouwjaar, type en serienummer
  • Een verklaring van overeenstemming/conformiteitsverklaring
  • Een gebruikershandleiding in het Nederlands
  • Signaleringen: pictogrammen en Nederlandstalige teksten op de machine

Tip 4: Beoordeel zelf de risico’s voor ingebruikname

  • Is aan alle arbo-eisen uit het programma van eisen voldaan?
  • Zijn alle beveiligingen in orde? Bij de gewone werkzaamheden én bij onderhoud en het verhelpen van storingen?
  • Zijn er risico’s om in contact te komen met draaiende en/of bewegende delen van de machine?
  • Ga je de machine alleen gebruiken voor waar deze volgens de gebruikershandleiding voor bedoeld is?
  • Levert de omgeving waarin de machine staat of rijdt nog nieuwe risico’s op?

Pas na deze risicobeoordeling kan er met de machine worden gewerkt. Een veiligheidskundige van Stigas kan je hierbij helpen.

Tip 5: Machines aanpassen of zelfbouw?

Heb je zelf een machine gemaakt of heb je een bestaande machine aangepast? Dan word je vaak beschouwd als fabrikant en moet je ervoor zorgen dat aan alle CE-verplichtingen is wordt voldaan: CE-markering, technisch constructiedossier, gebruikshandleiding en verklaring van overeenstemming.

Tip 6: Zorg voor voorlichting aan je medewerkers

In de voorlichting staan twee vragen centraal: wat zijn de risico’s en hoe kun je veilig en gezond met deze machine werken? Gebruik hierbij de gebruikershandleiding en de teksten uit de arbocatalogus. Of vraag de leverancier om voorlichting te geven.

Peter Bredius

“Met gezond boerenverstand kom je een heel eind”

“Als veiligheidskundige kan ik ondersteunen bij het beoordelen van de risico’s voordat je een nieuwe machine in gebruik neemt. Heb je zelf een machine gebouwd of een bestaande machine aangepast? Dan zeg ik altijd: met gezond boerenverstand kom je een heel eind, maar het voldoet meestal niet om aan alle gestelde eisen te voldoen. Het inschakelen van een veiligheidskundige is dan echt een must.” Download hieronder een handige checklist:

Lees meer
Peter Bredius
Hogere veiligheidskundige bij Stigas

Download checklist

Graag helpen we je met deze handig checklist