Registreer je tekenbeet

Voor wie in het groen werkt – registreer uw beet op stigas.nl

U kunt uw tekenbeet online registreren op stigas.nl. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer inzicht we krijgen op bedrijfsniveau en op sectorniveau. Zo willen we graag weten

  • waar op het lichaam
  • waar in Nederland
  • bij welke werkzaamheden
  • en in welk jaargetijde er een (verhoogd) risico is op tekenbeten.

Met behulp van deze kennis kunnen we (betere) preventieve maatregelen adviseren.

Registreer je tekenbeet

Tip: Registreer een tekenbeet in uw agenda!

Melding als beroepsziekte

Wordt u ziek als gevolg van besmetting van de teek tijdens uw werkzaamheden, dan is er sprake van een beroepsziekte. Kijk ook op de volgende website over beroepsziekten.

Teken en de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en kan worden overgedragen door de beet van besmette teken. Het is belangrijk om tekenbeten te voorkomen en bij symptomen van de ziekte van Lyme snel medische hulp te zoeken.

Lees hier alles over de ziekte van Lyme.

Overige meldingen

Het is belangrijk dat u melding maakt van een opgelopen tekenbeet. Zo kunnen we gericht onderzoek blijven doen en de juiste voorlichting geven. U kunt dit als volgt doen: meld dit op de website van tekenradar.