Easyflow

EasyFlow
Naam Easyflow
Sector Groen, grond en infra, akkerbouw, vollegrondsteelt, fruitteelt, bollenteelt, boomteelt
Omschrijving werkzaamheden Gewasbescherming / spuitwerkzaamheden; vullen van de spuit
Arbovriendelijkheid Geen blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen bij vullen van de spuit. Middelen gaan direct vanuit de jerrycan in de spuit zonder lekken, vrijkomen van gassen en dampen.
Aandachtspunten (bijv. het vermindert de blootstelling aan lawaai, maar de blootstelling is niet weg of je kunt gemakkelijker tillen, maar moet nog steeds tillen)
Toepasbaar op alle fust met 63 mm schroefdraad (Ø can opening)
(= cans van: 3, 5, 10 (en 15) L. Cans van 20 L zijn te zwaar. Cans van 1 L en kleiner hebben vaak nog een 50 mm Ø.
Alleen voor vloeibare middelen.
Opmerking(en) mbt veiligheid Er hoeven niet meer handmatig seals verwijderd te worden.
Technische gegevens Diverse Jug adapters nodig voor de diverse jerrycans.
Opties  
Kosten Tank adapter € 150,- en Jug adapter € 40,-
Leverancier(s) Kramp Nederland BV
Breukelaarweg 33
Postbus 9
7050 AA  VARSSEVELD
Telefoon: 088 - 000 10 00
Website(s) www.agrotop.com
Overige informatie