Schmallenbergvirus

schmallenbergvirus

Eind 2011 is in Nederland een dierziekte gevonden waarvan wordt verondersteld dat die wordt veroorzaakt door het Schmallenbergvirus. Dit virus kan leiden tot de geboorte van misvormde lammeren.

Wat is het Schmallenbergvirus?

Het Schmallenbergvirus is een virus dat medio november 2011 voor het eerst in Duitsland werd ontdekt bij runderen met diarree. Ook de geboorte van afwijkende lammeren wordt met dit virus in verband gebracht.

Kunnen mensen ook ziek worden van het Schmallenbergvirus?

Daar zijn nu geen aanwijzingen voor. Het virus waar het Schmallenbergvirus op lijkt, (het Akabanevirus), wordt niet van dieren naar mensen overgedragen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat het Schmallenbergvirus mensen ziek zal maken. Op grond van een eerste analyse van het RIVM, wordt het risico voor mensen zeer klein geschat.

Waar komt het Schmallenbergvirus voor in Nederland?

Uit heel Nederland kwamen meldingen van diarreeproblemen en meldingen van misvormd geboren schapenlammeren.

Ik werk met dieren; wat moet ik doen?

Hoewel er nu geen aanwijzingen zijn dat dit virus bij mensen ziekte kan veroorzaken, is het verstandig de volgende maatregelen in acht te nemen.

  • Zwangere werknemers wordt afgeraden om werkzaamheden te verrichten op een besmet bedrijf.
  • Hanteer strikt de gebruikelijke hygiënemaatregelen rondom het aflammeren en het afvoeren van kadavers:
  • Was de handen goed en gebruik wegwerpdoekjes voor het afdrogen.
  • Laat werkkleding op het bedrijf achter.
  • Was werkkleding apart, op 60 graden.
  • Ga na het werk douchen.
  • Draag een schort bij de geboortehulp van kalveren.
  • Gebruik handschoenen bij misgeboorten.
  • Laat geen huisdieren toe in de stal.

Bij aanhoudende koorts, en andere aanhoudende onbegrepen klachten (na contact met besmette dieren) raden we u aan uit voorzorg contact op te nemen met de bedrijfsarts of de huisarts.

Ik ben veehouder. Waar moet ik bij mijn dieren op letten?

Bij problemen zoals koeien met diarree, of misvormingen bij kalveren of lammeren adviseren wij contact op te nemen met uw dierenarts.

Ik ben veehouder. Wat moet ik doen als lammeren of kalveren misvormd worden geboren?

U kunt het beste uw dierenarts bellen. De dierenarts kan helpen bij verlossingen, ervoor zorgen dat de GD Veekijker wordt geïnformeerd en niet levensvatbare dieren euthanaseren. De ziekte is meldingsplichtig voor veehouders.

Mag ik een bedrijf bezoeken waar het Schmallenbergvirus is geconstateerd?

Ja, de kans dat mensen ziek worden van dit virus is heel klein. Bezoekers wordt wel afgeraden om aanwezig te zijn bij het aflammeren.

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik treffen als ik op een bedrijf kom waar het Schmallenbergvirus is vastgesteld?

Neem na contact met dieren de gebruikelijke hygiënemaatregelen (handen wassen) in acht. Dit advies geldt altijd om te voorkomen dat mensen ziek worden van ziektekiemen die dieren bij zich kunnen hebben (zoönosen).