Ziekmeldingsgesprek

De telefonische melding is voor jou als werkgever het eerste contact met je verzuimende  medewerker en daarom een belangrijke eerste stap naar een succesvolle terugkeer. 

Voorwaarden 

Spreek af dat je medewerker zich altijd bij jou, of zijn direct leidinggevende ziekmeldt. Om goed te kunnen reageren zal de ziekmelding verder persoonlijk / telefonisch moeten plaatsvinden. Dus niet per app. 

Voorkom een oordeel en ga niet in discussie over het wel of niet ziek zijn: daar kom je niet uit. Wel mag je, zeker bij twijfel over de verzuimnoodzaak, vragen welke mogelijkheden je medewerker ziet om een verzuimmelding te voorkomen. Denk hierbij aan wat later beginnen bij een erg slechte nachtrust of het opnemen van een vrije dag als een kind ziek is. 

Valkuil is samen met je medewerker te lang ingaan op de klachten en aandringen op bijvoorbeeld huisartsbezoek. Naast dat je niet naar medische informatie mag vragen (zie hieronder), kan een medewerker het gevoel krijgen dat je zijn melding legitimeert. Daar is op zich niks mis mee, maar zeker in geval van een (te) makkelijk verzuimende medewerker minder wenselijk. 

Voer een frequent verzuimgesprek los van het moment van ziekmelding zelf. Je kan wel aangeven dat je over de frequentie later met de medewerker in gesprek zal gaan. 

Wat mag je vragen? 

Het is, vanuit de privacywetgeving (AVG)  niet toegestaan dat je vraagt naar de oorzaak. Als je medewerker dit uit zichzelf vertelt, leg je daarover niks vast. 
Wat je wel mag vragen is:  

  • Hoe het gaat.  
  • Hoe lang je medewerker vermoedt afwezig te zijn.
  • Welke werkzaamheden kunnen worden overgenomen.
  • Of er een relatie is tussen het verzuim en het werk.
  • Wat iemand met de klachten nog wel zou kunnen doen. Denk aan zittend werk bij een verstuikte enkel bijvoorbeeld. 

Rond het gesprek af met een concrete afspraak voor een vervolgcontact (wanneer, wie, hoe).