Start campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’

Start campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’

Eind maart is de campagne ‘Gezond en veilig werken in de melkveehouderij’ van start gegaan. Doel van deze campagne is om melkveehouders extra bewust te maken van het belang van veilig en gezond werken en hen te stimuleren op hun bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uit te voeren. ZuivelNL organiseert deze campagne samen met Stigas.

Te veel ongelukken

“Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken op melkveebedrijven”, aldus Jurgen Jansen van ZuivelNL. “Bovendien blijkt dat, ondanks de geleidelijke afname van het aantal bedrijven, het aantal ernstige ongevallen toeneemt. Hierbij spelen onder meer schaalvergroting, vergrijzing onder melkveehouders en het groeiende aantal nevenactiviteiten op bepaalde bedrijven een rol. Op zich hoeven deze ontwikkelingen geen probleem te zijn, als je de risico’s die erbij horen maar goed in beeld hebt en maatregelen treft om ze te beheersen. Dit belangrijke aspect van de bedrijfsvoering past ook goed bij het bredere concept van duurzaam ondernemerschap.”

RIE: risico’s in kaart én maatregelen inplannen

Het afgelopen jaar heeft Stigas speciaal voor melkveehouders een nieuwe digitale systematiek ontwikkeld om de risico’s in kaart te brengen én te beheersen: met behulp van deze nieuwe digitale RIE kunnen zij zelf hun risico’s in kaart brengen en verbeteracties inplannen. Het systeem herinnert hen er vervolgens aan deze acties ook uit te voeren. Bedrijven die met de RIE hun risico’s beheersen, hebben minder kans op ongevallen en verzuim. Bovendien voldoen ze dan aan de wettelijke eisen en voorkomen zo boetes.

Voorlichtingsmaterialen

De komende tijd worden melkveehouders via meerdere kanalen over nut en noodzaak van de RIE geïnformeerd. Voor deze campagne werd een flyer ontwikkeld om melkveehouders voor te lichten over de RIE. Ook wordt er momenteel een film ontwikkeld dat de praktijk van de RIE laat zien bij een melkveehouder die de RIE heeft uitgevoerd (verschijnt eind april). Deze film kan ondermeer op voorlichtingsbijeenkomsten voor melkveehouders worden vertoond. Ook bestaat de mogelijkheid een adviseur van Stigas uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Meer informatie

Stigas Servicedesk - (info@stigas.nl, tel. 085 – 044 0700, optie 1) (ook voor het uitnodigen van een Stigasadviseur: alleen voor bijeenkomsten van NZO-leden en in LTO- en NMV-verband)
Flyers bestellen: Jurgen Jansen (ZuivelNL): jansen@zuivelnl.org
Website Stigas: RIE voor melkveehouders