Campagne Trekker op, Gordel om!

Gordel om

Stigas start samen met ondernemers- en werknemersorganisaties een campagne om het dragen van de gordel op de trekker te promoten. Alleen al in 2018 waren er vier dodelijke ongelukken, die door een gordel waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden. Gordel om is dus bittere noodzaak! Er is een flyer gemaakt en in de verschillende branchebladen wordt er aandacht aan besteed. Ook is er een pagina met veelgestelde vragen op www.veiligop1.nl 

Ondernemers wordt geadviseerd bij een lokale dealer een gordel aan te schaffen. Daarnaast worden ze erop gewezen dat de Inspectie SZW een boete kan opleggen als blijkt dat er onvoldoende maatregelen  zijn genomen om letsel bij een ongeluk te voorkomen. De gordel is zo’n maatregel.

Wim van den Boomen, LTO bestuurder en werkgeversvoorzitter Stigas:  “Met deze campagne willen we benadrukken dat het dragen van de gordel echt belangrijk is en levensreddend kan zijn. Trekkers worden steeds groter en kunnen steeds harder rijden. Het moet een gewoonte worden om ook op de trekker en andere landbouwvoertuigen de gordel om te doen. Een kleine moeite, die veel leed kan besparen.” 

Lees meer: www.veiligop1.nl/gordelom