Kruse Groep werkt met de RIE van Stigas

Kruse Groep

“Geen grote risico’s ontdekt, wel op een aantal zaken gewezen.” 

De Kruse Groep werkt met ruim 30 medewerkers aan totaaloplossingen in infra, milieu, sloopwerken en vastgoed. Veiligheidsrisco’s hebben ze goed in beeld. Dat kan ook niet anders als je al tientallen jaren onder diverse certificeringen werkt. De Kruse Groep heeft ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Vijf vragen aan Peter Haverkort, vgm-coördinator en bedrijfsleider Kruse Milieu en Advies, over veiligheid in het bedrijf en de meerwaarde van de RIE van Stigas.

1.    Wie maken er bij jullie de RIE?         

 “Algemeen directeur Jan Kruse en ik, met ondersteuning van Stigas-adviseur Peter Bredius. Peter heeft voor een compleet beeld van ons bedrijf ook onze locatie bezocht.” 

2.    Jullie doen heel verschillende dingen. Wat betekent dat voor je RIE?

“Door de verschillende werkzaamheden moeten we uiteenlopende risico’s in kaart brengen. Inmiddels hebben we voor onze werkzaamheden in totaal acht certificaten behaald, waarin aandacht wordt besteed aan veilig werken. Denk aan ISO9001, VCA**, SVMS-007 voor veilig en milieukundig slopen, en het SIKB-protocol 7001 voor bodemsanering. Omdat we onze werkzaamheden al tientallen jaren onder certificering uitvoeren, hadden we toen we met de RIE aan de slag gingen de risico’s al redelijk goed in beeld.” 

3.    Was het gemakkelijk om te doen?  

“Jazeker. Het digitale systeem waarmee je de RIE maakt, is gebruiksvriendelijk en de vragenlijst overzichtelijk. Als je alles hebt ingevuld verschijnt er een lijst met actiepunten. En als de deadline voor een actiepunt bijna is bereikt krijg je een melding vanuit het systeem.” 

4.    Hoe lang waren jullie ermee bezig? Wat kwam eruit? En was dat verrassend?

“In totaal een kleine drie dagen. Omdat we al veel aandacht besteden aan veiligheid, waren uitkomsten van de RIE niet heel verrassend. Er zijn geen grote risico’s ontdekt. Wel zijn we op een aantal zaken gewezen, die ook zijn aangepakt. Zo is een oude machine afgevoerd. Die werd al jaren niet meer gebruikt en voldeed niet meer aan de huidige normen. We zijn voortdurend bezig met vernieuwen van materieel en materiaal. Naar aanleiding van de RIE zijn er enkele artikelen aangeschaft. En in toolboxmeetings hebben we een aantal zaken opnieuw onder de aandacht van onze medewerkers gebracht: werken met rolsteigers, trillend gereedschap en geluid. Ook organiseren we nu een cursus Veilig werken met een hoogwerker.” 

5.    Hoe houden jullie de RIE up to date? 

“We bespreken de actiepunten periodiek in het vgm-overleg. Afgehandelde actiepunten zet ik in het systeem op gereed, heel overzichtelijk.” 

Meer informatie

Meer weten over de RIE? Op onze speciale pagina vind je meer informatie