Maak jij je zorgen over een agrariër in je omgeving? De Agro Zorgwijzer kan helpen

Agro Zorgwijzer

Ondernemers in de land- en tuinbouw hebben te maken met veel veranderingen in de sector en politieke en maatschappelijke druk. Denk aan de recente corona- en de stikstofcrisis. Het risico is aanwezig dat je dit als ondernemer teveel wordt en je uit balans raakt. De Agro Zorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. Meer informatie >>