Mogelijke opleving coronavirus: blijf basisregels volgen

corona basismaatregelen

Vanuit de overheid wordt aangegeven dat een opleving van het coronavirus mogelijk blijft. In de agrarische sectoren zijn de adviezen effectief gebleken in het beperken van de overdracht. 
Voor iedereen blijft het verstandig om zich aan de adviezen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken. Daarom doen de sociale partners in de agrarische sectoren de volgende oproep:

Blijf zoveel als mogelijk de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
 

Corona basisregels

Meer informatie >>