Onkruidbestrijding door verhitting en gladheidsbestrijding positief getoetst

logo arbocatalogus

Inspectie SZW heeft recent de onderwerpen onkruidbestrijding door verhitting en gladheidsbestrijding voor de Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening, positief getoetst. Voor ondernemers zijn de beschreven onderwerpen in de arbocatalogus een leidraad om medewerkers te instrueren. Medewerkers lezen in de catalogus wat te doen om gezond en veilig te werken.

Inspectie SZW kan op basis van de beschrijvingen de werkzaamheden in de praktijk toetsen. De geldigheidstermijn van deze twee onderwerpen is zes jaar vanaf nu. Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en Stigas bespreken gezamenlijk de inhoud van alle onderwerpen in de genoemde arbocatalogus.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Stigas, info@stigas.nl, of Branchevereniging VHG, info@vhg.org.