Veilig werken met machines: zo los je verstoppingen en storingen op!

Verstoppingen en storingen machines

Het is een drukke tijd voor veel ondernemers. De rooiperiode voor bieten en aardappelen en de hakseltijd voor maïs en gras zijn in volle gang. Deze drukte vraagt om extra alertheid bij storingen van machines. Tips van adviseur Peter Bredius.

 ”Nog te vaak gebeuren er ongelukken met machines en is een storing of verstopping de oorzaak van het ongeluk. De gevolgen zijn vaak groot, van ernstig letsel tot zelfs ongevallen met dodelijke afloop. De impact van een ongeluk is enorm, voor het slachtoffer maar ook voor de werkgever en collega’s. Daarom wil ik de boodschap zo graag blijven herhalen:
Als machines storingen geven, of er ontstaan verstoppingen, moet dit veilig opgelost worden. Het belangrijkste: 

  • zet altijd eerst de motor en de aandrijving af, 
  • haal de sleutel uit het contact en steek die bij je, 
  • wacht tot draaiende en/of bewegende delen stil staan en
  • los daarna het probleem op. 

Los een storing of verstopping nooit op aan een machine die nog in werking is! 

Wat kun je als werkgever doen?

Check de arbocatalogus! In de arbocatalogus staat wat je als werkgever moet doen. Instrueer de medewerkers over het juiste gebruik van de machine en over het verhelpen van storingen. Goed om samen werkafspraken te maken!

Tip: volg de gratis online voorlichting 'Onderhoud en het verhelpen van storingen' op maandag 25 oktober door Diana Voorneveld. 

Wat kun je als zelfstandig ondernemer of werknemer doen?

Ook voor jou geldt: check de arbocatalogus. In deze arbocatalogus vind je een checklist met tips voor de dagelijkse praktijk. Raadpleeg deze voordat je begint. 

Tip: volg de gratis online voorlichting 'Onderhoud en het verhelpen van storingen' op maandag 25 oktober door Diana Voorneveld. 

Meer informatie

Deze arbocatalogus is opgesteld door werkgevers en werknemers samen met Stigas.
Heb je na het bekijken van de arbocatalogus twijfels of wil je weten hoe je je medewerkers het beste voorlicht? Sla jouw risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) erop na of neem vrijblijvend contact op met jouw Stigas preventieadviseur. Je kunt ook bellen naar de Stigas Servicedesk, 085 – 044 07 00 (optie 1).

*Peter Bredius is preventieadviseur en Hoger Veiligheidskundige voor Stigas. Peter is tevens sectorspecialist voor de sector groen, grond en infrastructuur.