Beoordelingsrichtlijn ‘Reinigen van mestopslag’ bindend verklaard

Beoordelingsrichtlijn ‘Reinigen van mestopslag’ bindend verklaard

De reinigers van mestsilo’s hebben het initiatief genomen om een beoordelingsrichtlijn te maken voor een uniforme veilige werkwijze bij het reinigen van mestopslagen.

Het College van Deskundigen “Agrotechniek” heeft deze beoordelingsrichtlijn BRL-906/01 op 3 november jl. vastgesteld waarna deze is m.i.v. 15 november 2016 is bindend verklaard door de directie van Kiwa. Hiermee komt deze BRL beschikbaar voor certificatie doeleinden.

Lees wat deze richtlijn inhoudt: http://www.kiwa.nl/wijzigingen-brl/2016/brl-k906-01-reinigen-mestopslag-bindend/