LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Stigas zetten in op veiligheid kinderen

Veilig spelen op de boerderij

Toolkit ‘Veilig spelen op de boerderij’ gepresenteerd

LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Stigas presenteerden vrijdag 22 april 2022 de toolkit ‘Veilig spelen op de boerderij, doen we samen!’. De boerderij en het erf zijn voor veel kinderen hun favoriete speelplaats. Tegelijkertijd brengt het boerenerf risico’s met zich mee. Elk jaar weer zijn er  dodelijke ongelukken met kinderen op de boerderij te betreuren. Veel vaker is de afloop minder ernstig of gaat het net goed. De meeste ongelukken vinden plaats met rijdende machines, trekkers of dieren. Met een uitgebreide toolkit worden ouders nu op weg geholpen om de veiligheid op het erf te vergroten.  

Volgens Helma Vermuë, voorzitter van LTO Noord Vrouw & Bedrijf, kent iedereen binnen de agrarische sector wel een verhaal over een ongeval waar een kind bij betrokken was. Vermuë: “Dat is de nachtmerrie van iedere ouder. Je kunt niet alles voorkomen, maar door veiligheid bespreekbaar te maken kun je er wel veel bewuster mee bezig zijn. Om onze leden echt praktische handvatten te geven, ontwikkelden we hele concrete producten zoals een afsprakenposter waarmee je samen met je kinderen aan de slag kunt. Families kunnen zelf kiezen welke afspraken over veilig buitenspelen goed bij hen en het bedrijf passen.” 

Tanja de Jong, onderzoeker en projectleider bij Stigas, vindt het belangrijk om kinderen jong bewust te maken van de risico’s op hun erf. De Jong: “Vanuit Stigas hebben we veel aandacht voor het risicobewustzijn van ondernemers, de ouders. We promoten de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) en geven voorlichting bij bedrijven. We vinden het belangrijk om ook kinderen bewust te maken van de risico’s. Jong geleerd is immers oud gedaan. We zijn daarom blij met deze toolkit, waardoor ouders en kinderen samen aan de slag gaan met veiligheid!” 

Toolkit 

De toolkit bestaat uit een animatie voor volwassenen en één voor kinderen, een stappenplan voor volwassenen, een werkboekje en een afsprakenposter. Het materiaal is ontwikkeld in samenwerking met LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Boerderij Educatie Nederland. De doelgroep is gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar oud, omdat ze in die leeftijd steeds meer zelfstandig buitenspelen. 

De toolkit is voor iedereen vrij te downloaden en zelf uit te printen via onze website. Verder wordt de toolkit verspreid via bijeenkomsten van de LTO-organisaties en via de bedrijfsbezoeken van adviseurs van Stigas.