Maatschap Benning werkt verantwoord aan innovatie

Maatschap Benning werkt verantwoord aan innovatie

‘Als je wekelijks veel mensen op je erf hebt, is het verstandig maatregelen te treffen tegen ziekten’

Martin en Dorien Benning hebben 325 melkkoeien. Meer is door de invoering van de fosfaatrechten niet aan de orde. ’Dertig dieren erbij, wat in principe zou mogen, kost je drie ton’, aldus Martin. Dat betekent niet dat het bedrijf stil staat, in tegendeel: ‘Ons doel is nieuwe dingen uitproberen, innovatief zijn’. Dat brengt veel levendigheid en bezoekers met zich mee. Daarom hebben ze het keurmerk Zoönosen verantwoord bedrijf.

 

Een gezin aan het werk in de stal

‘We doen er alles aan om de koeien zo happy mogelijk te maken. Dat is fijn voor de koe én voor ons, want een gelukkige koe geeft meer melk. Als onze koeien stoppen met eten of met herkauwen, krijgen we een sms’je en kunnen we meteen kijken wat er aan de hand is. Dat gaat via de halsband die ze dragen.’

Maar de innovatie gaat verder: energie wordt steeds meer een tweede tak van het bedrijf. ‘We zijn een biogasinstallatie aan het installeren die de mest van onze koeien omzet in stroom. Daarmee kunnen we 170 huishoudens van stroom voorzien’, vervolgt Martin. ‘In Nederland zijn er nu acht pilotprojecten die dit doen en wij zijn daar een van. Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van 4200 zonnepanelen op onze daken.’

Educatie

Een andere belangrijke tak van het bedrijf is educatie. Dorien, opgeleid als leerkracht en nog steeds invalkracht op de basisschool in het dorp, is hiervoor verantwoordelijk. ‘Via De boer op Noord kunnen basisscholen een lesprogramma voor de groepen 1 tot en met 8 boeken, we zijn opgenomen in het programma van natuurcursussen van het IVN, en we doen mee met de techniek bedrijventoer van Stichting Kits Primair in Midden-Drenthe.’ In totaal betekent dat zo’n twee tot drie rondleidingen per week. ‘De kinderen leren bij ons met hoofd, hart en handen’, vertelt Dorien. ‘We willen hen, naast kennis, ook een gevoel en een ervaring meegeven. Dus ook helpen met het voeren van de kalfjes, voer mengen en de vloer aanschuiven. Het gaat om de beleving. Met de allerkleinsten gaan we op zoek naar de boerderijmuis en met de wat grotere kinderen bakken we na afloop pannenkoeken van eigen melk. En een wedstrijdje ‘wie krijgt het snelst zijn overall aan’ slaat altijd aan.’

 

Koe wordt gevoederd

Het echte verhaal vertellen

‘Onze missie is het echte verhaal te vertellen’ legt Dorien uit. ‘Er zijn nogal wat misverstanden over het boerenbedrijf. Zo zouden de dieren zielig zijn. Ik zeg dan altijd: kom maar kijken! Wij laten zien dat de maatregelen die wij treffen voor een zo goed mogelijk rendement ook fijn zijn voor de koeien. De zachte matten waarop onze koeien baren bijvoorbeeld, liggen niet alleen lekker, maar zijn ook veel hygiënischer. En dat is goed voor het welzijn van moeder en kalfje.’

 

Gezin aan het werk in de stal

Zoönosen verantwoord bedrijf

‘Als je wekelijks veel mensen op je erf hebt, is het verstandig maatregelen te treffen tegen een eventuele zoönose’ vertelt Martin. Daarom heeft Maatschap Benning een verklaring Zoönosen verantwoord bedrijf. Daarmee laat je zien dat je maatregelen hebt genomen die voorkomen dat mensen ziek worden door het contact met de dieren. ‘Eigenlijk is het een checklist’, vertelt Martin. ‘Je vraagt hem op bij de gezondheidsdienst voor dieren en vult hem samen met de dierenarts in. Het kost je vijfenzeventig euro, plus de kosten van de veearts. Als alles in orde is krijg je een bordje dat je bij de ingang van je bedrijf kunt ophangen en dat is een jaar geldig.’

‘Veel dingen uit de checklist deden we al, vertelt Dorien. ‘Melk verhitten voordat je hem drinkt, handen wassen na stalbezoek en kadavers en nageboortes altijd afvoeren. Vooral voor kinderen en zwangere vrouwen is het van belang dat de regels wat betreft hygiëne na stalbezoek in acht genomen worden. Een bordje ‘handen wassen’ hing er bijvoorbeeld nog niet, dit hebben we naar aanleiding van de checklist gemaakt.’

ZuivelNL - logo Hoe zorgen melkveehouders anno 2018 voor een gezond en veilig bedrijf? Voor henzelf, hun familie, medewerkers en erfbetreders? U leest het in de zevendelige serie Gezond en veilig werken in de melkveehouderij, onderdeel van de gelijknamige campagne van ZuivelNL in samenwerking met Stigas. Aflevering 1 gaat over het voorkomen van zoönosen: ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan.

Wat zijn zoönosen?

Zoönosen kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. De meeste diersoorten kunnen deze ziekteverwekkers bij zich dragen. Er zijn verschillende manieren waarop iemand een zoönose kan oplopen. De belangrijkste zijn: inname van besmet voedsel of water; direct en indirect contact met geïnfecteerde dieren; direct contact met besmet dierlijk materiaal zoals bijvoorbeeld abortusmateriaal of mest; inademen van ziekteverwekkers bijvoorbeeld met stofdeeltjes in stal.

Wat moet je doen om voor het keurmerk zoönosen te krijgen?

  1. Met de checklist GD Keurmerk Zoönosen brengt u, samen met uw dierenarts, de risico’s op zoönosen op uw bedrijf in beeld.
  2. U ontvangt een score voor uw zoönosepreventie. Op basis van de score bekijkt u samen met uw dierenarts welke punten voor verbetering in aanmerking komen.
  3. Bij een score van 60% of meer (totale score is 100%) heeft u een zoönosenverantwoord bedrijf. U ontvangt dan een keurmerkbordje met daarom de keurmerkzegel voor dat jaar. De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via uw eigen dierenarts getoetst aan de hand van de checklist. Bij voldoende score ontvangt u elk jaar een nieuw keurmerkzegel.

Rie van Stigas: alle risico’s in kaart

Stigas heeft voor melkveehouders een systematiek ontwikkeld om alle veiligheidsrisico’s op het bedrijf in kaart te brengen én te beheersen. Met deze risico- inventarisatie en –evaluatie (kortweg: RIE) inventariseert u via een gebruiksvriendelijk digitaal systeem eenvoudig uw risico’s en plant u daarna uw verbeteracties in. Het systeem herinnert u er vervolgens aan deze acties uit te voeren. De voordelen: 1) U hebt minder kans op ongevallen en verzuim; 2) De RIE van Stigas is eenvoudig te doen; 3) U bepaalt zelf wanneer u eraan werkt; 4) U voldoet aan de wettelijke eisen en voorkomt boetes. Ga naar www.derievanstigas.nl en kies voor Melkvee en graasdieren