Sazas: ‘Verzuimcijfers stabiel, preventie belangrijk voor toekomst'

Sazas: ‘Verzuimcijfers stabiel, preventie belangrijk voor toekomst'

Persbericht: rapport ‘Samen werken aan verzuimoplossingen'

Jaarlijks brengt Sazas de verzuimcijfers over agrarisch en groen uit. In het rapport ‘Samen werken aan verzuimoplossingen’, zijn de verzuimcijfers over 2015 gebundeld. “De cijfers hebben als doel trends en ontwikkelingen te signalen, zodat ondernemers hier hun voordeel mee kunnen doen. Dat moet ertoe bijdragen dat de agrarische sector gezond blijft nu en in de toekomst” aldus Jan Hordijk teammanager schadeservices van Sazas. Hij geeft toelichting op enkele thema’s uit het rapport en vervolgt: “de agrarische sector kent al jarenlang een laag en stabiel verzuim, ruim onder het landelijk gemiddelde. Het ziekteverzuim in de agrarische sector kwam in 2015 uit op 3,43%; vergelijkbaar met 2014. Het landelijk gemiddelde lag hoger op 3,9%.”

Klachten

Uit het rapport blijkt dat klachten aan het bewegingsapparaat afgelopen jaar de voornaamste reden waren voor verzuim. Dat is volgens Hordijk te verklaren doordat in de agrarische en groene sector sprake is van een hogere fysieke belasting. “Daarnaast zie je dat ook psychische klachten en in mindere mate rugklachten aanleiding zijn voor behoorlijk wat verzuim.”

Branches

“Als je kijkt naar de deelsectoren wordt duidelijk dat de verzuimcijfers in de glastuinbouw en de hovenierssector gemiddeld aan de hoge kant zijn. Volgens Hordijk zijn er signalen dat vooral in de glastuinbouw de eentonigheid van het werk een oorzaak zou kunnen zijn. Daar staat tegenover dat het verzuimpercentage in de fruitteelt - die met 1,23% het minste verzuim heeft van alle agrarische sectoren - en de veehouderij en boomkwekerij laag zijn.

Vergrijzing en de toekomst

Wel vormt vergrijzing een serieus probleem binnen de agrarische en groene sector. “Ik verwacht in de toekomst een toename van het verzuim door verdere vergrijzing. Belangrijk is om als ondernemers tijdig beeld te hebben op de vitaliteit van medewerkers. Onderzoek of zwaar werk te verlichten is door bijvoorbeeld automatisering. En zorg ook voor een mix van jonge en oudere werknemers. Het blijft namelijk een uitdaging om het verzuim in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Preventie wordt belangrijker dan ooit om bedrijven ook in de toekomst gezond te houden. Bedrijven die aan de slag willen met preventie kunnen we via Stigas helpen”

Ketenaanpak

Sazas helpt ondernemers ziekteverzuim omlaag te brengen en te voorkomen. Hordijk adviseert ondernemers de verzuimcijfers van de hele sector of deelsector met elkaar te vergelijken. En waar nodig actie te ondernemen. Uiteraard kan Sazas de ondernemer daarbij helpen. En zo houden we samen de sector nu en in de toekomst gezond.”

Noot voor redactie

Op de website van Sazas vindt u ons uitgebreide kennisdossier. In de bijlage vindt u het rapport ‘Samen werken aan verzuimoplossingen’.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit rapport, neem dan contact op met Maria van den Heuvel
T 06 20 444 887 M maria.van.den.heuvel@sazas.nl