Bedrijfsverzorging

Voor de bedrijfsverzorging is niet een aparte arbocatalogus opgesteld. Wel zullen bedrijfsverzorgers of uitzendkrachten die aan het werk zijn in de verschillende agrarische en groene sectoren te maken krijgen met de arbocatalogi uit die sectoren. Deze arbocatalogi bevatten voorgeschreven werkwijzen en tips hoe je je werk veilig en gezond uit kunt voeren.

Hieronder zijn een aantal belangrijke onderwerpen uit de verschillende sectoren, waar bedrijfsverzorgers en uitzendkrachten ook mee te maken kunnen krijgen op een rijtje gezet.

Staat jouw werk er niet tussen, check dan voor de zekerheid de arbocatalogus van de sector waar je op dat moment aan het werk bent.

Algemeen

Akkerbouw en vollegrondsteelt

Boom en vaste plantenteelt

Bos en Natuur

Bloembollenteelt en handel

Fruitteelt

Glastuinbouw

Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk)

Hoveniers en Groenvoorziening

Melkvee en graasdieren

Paardenhouderij

Pluimveehouderij

Varkenshouderij